ספר על מבחני הרבנות שביעית

איני יודע אם זה כוונתך אבל יש ספר של תלמיד של הגר"ח שכתב ליד כל משנה את דעתו של דרך אמונה. ספר נפלא, אך את דעת מר"ן לא תמצא שם.


לגבי שו"ת יער השדה אני עוד מתעתד להכניס בו את פוסקי תימן (הרב רצבאי - אגב מעניין הדבר שבהרבה מהדברים הוא פוסק כחזו"א) או עוד פוסקים שלא הכנסתי ולתת אותו לשני תלמידי חכמים שיעברו עליו, ואח"כ לבקש הסכמה ממר"ן שליט"א. אם גם לכם יש מה להעיר אשמח.

אם ירצה ד' נוציא את זה לזיכוי הרבים, שיהיה למבחן של תמוז
 
זה לא בשבילי, אלא בשביל חבר שלומד כעת חומר זה, הוא מחפש יותר ספר "סיכום" שיטות כגון הר"ש והרמב"ם על המשנה, וכן הרמב"ם והרדב"ז וכד'. על נושא שביעית.
תודה.
 
חלק עליון