• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

עדות מפורשת: התבטאות חמורה של הר' דוב ליאור על מרן חכם עובדיה

יצחק משען

Well-known member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

31%

החכם השלם בעל הבטחון ר' אייל עמרמי מוכר לכולם בשיעוריו בבטחון ואמונה
והנה עתה ראיתי שהוא בכבודו סיפר
כי כאשר בנה את בית הכנסת חסדי שמואל בהר חומה ניצבו כמו נד לנגדו כמה מאנשי המזרחי וניסו להצר את צעדיו, בתחילה פנה אל הרה"ג חכם יעקב יוסף זצ"ל שישפיע עליהם, אך הדבר לא יצא לפועל
ועל כן פנה לאותו האיש מקרית ארבע וביקשו שידבר על לבם לחדול ממעשיהם,
ויפתח את פיו ואמר בזה הלשון: "אתם תלמידיו של עובדיה יוסף שמכר את ארץ ישראל לערבים, תסתלקו מעל פני!!"
עפרא לפומיה של המתבטא כך
 

נ ליסואר

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

30%

החכם השלם בעל הבטחון ר' אייל עמרמי מוכר לכולם בשיעוריו בבטחון ואמונה
והנה עתה ראיתי שהוא בכבודו סיפר
כי כאשר בנה את בית הכנסת חסדי שמואל בהר חומה ניצבו כמו נד לנגדו כמה מאנשי המזרחי וניסו להצר את צעדיו, בתחילה פנה אל הרה"ג חכם יעקב יוסף זצ"ל שישפיע עליהם, אך הדבר לא יצא לפועל
ועל כן פנה לאותו האיש מקרית ארבע וביקשו שידבר על לבם לחדול ממעשיהם,
ויפתח את פיו ואמר בזה הלשון: "אתם תלמידיו של עובדיה יוסף שמכר את ארץ ישראל לערבים, תסתלקו מעל פני!!"
עפרא לפומיה של המתבטא כך
הרב דוב ליאור אני לא מכיר אותו מספיק אך ניתן לבקר אותו שבפסקים שלו הוא נוטה לכוון את ההלכה להשקפה כמו שבזמנו נהרגה התינוקת שלהבת פס הי"ד והא פסק לעקב את ההלויה והיה הלנת הגופה למשך שבוע וזאת לחפות על מערכת הביטחון להורות לצבא לעלות לגבעות של חברון בכדי למנוע ממחבלים לרות על בתי היהודים נשמע משונה זה דבר שבישוילו צריך שימוש חכמים קשה מאוד להבין אפשר לעשות
זה דוגמא אחת אני מדבר לגופו אני לא מזלזל בו שמעתי שהוא ת"ח ובודאי שאם כך דיבר על הרב עובדיה זה עפרא לפומה
 

פרי חדש

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

11%

את ר' דב ליאור איני מכיר.
אך אני עומד ותמה על רב אחר מהציונות הדתית הוא שמואל אליהו. שיצא בחרב וחנית על חיים ולדר. ומדבריו היה נשמע כאילו חיים ולדר הוא ח"ו שבתאי צ' שר"י.
אכן הדבר לגיטימי, שאדם שחושב שהוא אב בית דין יצא נגד אדם שעשה דברים נגד ההלכה. עד כאן אין חולק.
אבל: איך הוא שמע וקיבל עדות שלא בפני בעל הדין???
והאבל היותר גדול מה ששמעתי שהרב שמואל אליהו פרסם "פוסט בפייסבוק" על חיים ולדר.
ואני לא מבין הרי אין פייסבוק מסונן. לכולי עלמא. זה אין חולק. ואין לאותו "רב" יש פייסבוק??
וכי בתורה שלו לא כתוב ולא תתורו אחרי לבבכם אחרי עיניכם???
אז עד שהוא כיסח את חיים ולדר בבקשה שיטפל קצת בעצמו... שיסגור את הפייסבוק הטמא שלו. שיטול קורה מבין שיניו.
וכבר צפו לנו חז"ל הקדושים (נדרים דף כ' ע"א) ברוח קדשם "רבי אחא ברבי יאשיה אומר כל הצופה בנשים סוף שהוא בא לידי עבירה"....
אולי ה"כל" שכתוב בגמרא בא לרבות גם רבני ערים.
ואידך זיל גמור...
ה' ירחם על כל עמו ישראל אמן.
 

פרי חדש

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

11%

את ר' דב ליאור איני מכיר.
אך אני עומד ותמה על רב אחר מהציונות הדתית הוא שמואל אליהו. שיצא בחרב וחנית על חיים ולדר. ומדבריו היה נשמע כאילו חיים ולדר הוא ח"ו שבתאי צ' שר"י.
אכן הדבר לגיטימי, שאדם שחושב שהוא אב בית דין יצא נגד אדם שעשה דברים נגד ההלכה. עד כאן אין חולק.
אבל: איך הוא שמע וקיבל עדות שלא בפני בעל הדין???
והאבל היותר גדול מה ששמעתי שהרב שמואל אליהו פרסם "פוסט בפייסבוק" על חיים ולדר.
ואני לא מבין הרי אין פייסבוק מסונן. לכולי עלמא. זה אין חולק. ואין לאותו "רב" יש פייסבוק??
וכי בתורה שלו לא כתוב ולא תתורו אחרי לבבכם אחרי עיניכם???
אז עד שהוא כיסח את חיים ולדר בבקשה שיטפל קצת בעצמו... שיסגור את הפייסבוק הטמא שלו. שיטול קורה מבין שיניו.
וכבר צפו לנו חז"ל הקדושים (נדרים דף כ' ע"א) ברוח קדשם "רבי אחא ברבי יאשיה אומר כל הצופה בנשים סוף שהוא בא לידי עבירה"....
אולי ה"כל" שכתוב בגמרא בא לרבות גם רבני ערים.
ואידך זיל גמור...
ה' ירחם על כל עמו ישראל אמן.
האם @הרב שמעון ללוש שליט"א מסכים עם הכתוב כאן?
 

הרב שמעון ללוש

Administrator
חבר צוות
פעילות

4%

אֲרִיכוּת יָמִים

97%

ב"ה
שלום וברכה,
אנכי הקטן משתדל להמנע מלחוות דעה כלפי הציבור, בעניינים ציבוריים, לפני שמתבררת לנו חוות דעתם הרמת'ה של גדולי ישראל באותו ענין ציבורי, באופן שאנו מבינים באיזו גישה רוח חכמי ישראל נוחה הימנה.

לא שאין לנו דעות, אנו בני אדם וכל אחד מתרוצצים בתוכו צדדים ע"פ כל מיני מקורות וכו', אבל לבטא בציבור זו אחריות, ומי שאין ההנהגה בידו ומבטא בציבור, כמו לצערי רבנים רבים שכנראה לא שימשו כל צרכם, זה חוסר אחריות ציבורית, גם אם נקודתית היו צודקים בדבריהם. וגדולי ישראל שבידם ההנהגה ומתגבשת אצלם דעה וגישה, ואומרים אותה לציבור, היא הרוח אשר נחה עליהם מאת ה' מן השמים, להנהיג בה את עמו וצאן מרעיתו.

בברכה רבה
 

פרי חדש

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

11%

ב"ה
שלום וברכה,
אנכי הקטן משתדל להמנע מלחוות דעה כלפי הציבור, בעניינים ציבוריים, לפני שמתבררת לנו חוות דעתם הרמת'ה של גדולי ישראל באותו ענין ציבורי, באופן שאנו מבינים באיזו גישה רוח חכמי ישראל נוחה הימנה.

לא שאין לנו דעות, אנו בני אדם וכל אחד מתרוצצים בתוכו צדדים ע"פ כל מיני מקורות וכו', אבל לבטא בציבור זו אחריות, ומי שאין ההנהגה בידו ומבטא בציבור, כמו לצערי רבנים רבים שכנראה לא שימשו כל צרכם, זה חוסר אחריות ציבורית, גם אם נקודתית היו צודקים בדבריהם. וגדולי ישראל שבידם ההנהגה ומתגבשת אצלם דעה וגישה, ואומרים אותה לציבור, היא הרוח אשר נחה עליהם מאת ה' מן השמים, להנהיג בה את עמו וצאן מרעיתו.

בברכה רבה
על כן אני מבטל דעתי מפני דעתו הגדולה של @הרב שמעון ללוש שליט"א שהוא תלמידו חביבו של מרן שליט"א מזה שנים רבות, ושמענו ממרן שליט"א אודותיו כי נפלאים מעשיו.
תודה רבה לכבודו על ההתייחסות לדברים.
ייש"כ.
 

מתניה יוספוב.

New member
פעילות

10%

אֲרִיכוּת יָמִים

10%

לאותו האיש מקרית ארבע
אתה עצמך עפרא לפומיה של הרב דב ליאור שהוא אחד מגודלי הדור כפי הנראה לא פתחת אף פעם ספר שלו אבל את הפה שלך פתחת מאוד מהר
מי אתה בכלל לעומת הרב דב ליאור שאתה פותח עליו את הפה?
076.jpg
 

מתניה יוספוב.

New member
פעילות

10%

אֲרִיכוּת יָמִים

10%

אך אני עומד ותמה על רב אחר מהציונות הדתית הוא שמואל אליהו. שיצא בחרב וחנית על חיים ולדר. ומדבריו היה נשמע כאילו חיים ולדר הוא ח"ו שבתאי צ' שר"י.
אכן הדבר לגיטימי, שאדם שחושב שהוא אב בית דין יצא נגד אדם שעשה דברים נגד ההלכה. עד כאן אין חולק.
אבל: איך הוא שמע וקיבל עדות שלא בפני בעל הדין???
והאבל היותר גדול מה ששמעתי שהרב שמואל אליהו פרסם "פוסט בפייסבוק" על חיים ולדר.
ואני לא מבין הרי אין פייסבוק מסונן. לכולי עלמא. זה אין חולק. ואין לאותו "רב" יש פייסבוק??
וכי בתורה שלו לא כתוב ולא תתורו אחרי לבבכם אחרי עיניכם???
אז עד שהוא כיסח את חיים ולדר בבקשה שיטפל קצת בעצמו... שיסגור את הפייסבוק הטמא שלו. שיטול קורה מבין שיניו.
וכבר צפו לנו חז"ל הקדושים (נדרים דף כ' ע"א) ברוח קדשם "רבי אחא ברבי יאשיה אומר כל הצופה בנשים סוף שהוא בא לידי עבירה"....
אולי ה"כל" שכתוב בגמרא בא לרבות גם רבני ערים.
מר פרי חדש
א. הרב שמואל אליהו חזר אין ספור פעמים בהרבה תוכניות שונות בערוצים שונים על הנימוקים ההלכתיים שלו
ב. ברור שהיה צריך לאת על הרשע הזה בכל הכוח כיוון שהציבור היה משוכנע שהוא אדם טוב וישר
ג. אני לא יודע אבל אתה ראית וכבר ממהר לחרוץ דין אתה חושד ברב שמואל אליהו ואתה עוד כל כך חוצפן שאתה מרשה לעצמך להטיף לו מוסר על שמירת העיניים תתקן קודם כל את הפה הגדול שלך כי הרב שמואל אליהו הוא אחד מגדולי הדור ואין לך שום זכות לפתוח עליו את הפה
 

מתניה יוספוב.

New member
פעילות

10%

אֲרִיכוּת יָמִים

10%

אין צורך לבזות ולדבר לא לעניין, אי"ז דרכנו...
אני מחיתי על כבוד ת"ח יש בבא מציעה סיפורים נפלאים מאוד על מעשים של אמוראים שלא מיחו ומה היה עונשן והנה פה בפורום חרדי באים כל מיני ילדים שמרשים לעצמם לדבר על רבנים גדולי עולם
לא באתי לתרץ את מה שהוא אמר באתי להגיד שלא כל אחד מהפורום יכול למתוח ביקורת על מי שמתחשק לו
 
פותח הדיון
פותח הדיון
יצחק משען

יצחק משען

Well-known member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

31%

את ר' דב ליאור איני מכיר.
אך אני עומד ותמה על רב אחר מהציונות הדתית הוא שמואל אליהו. שיצא בחרב וחנית על חיים ולדר. ומדבריו היה נשמע כאילו חיים ולדר הוא ח"ו שבתאי צ' שר"י.
אכן הדבר לגיטימי, שאדם שחושב שהוא אב בית דין יצא נגד אדם שעשה דברים נגד ההלכה. עד כאן אין חולק.
אבל: איך הוא שמע וקיבל עדות שלא בפני בעל הדין???
והאבל היותר גדול מה ששמעתי שהרב שמואל אליהו פרסם "פוסט בפייסבוק" על חיים ולדר.
ואני לא מבין הרי אין פייסבוק מסונן. לכולי עלמא. זה אין חולק. ואין לאותו "רב" יש פייסבוק??
וכי בתורה שלו לא כתוב ולא תתורו אחרי לבבכם אחרי עיניכם???
אז עד שהוא כיסח את חיים ולדר בבקשה שיטפל קצת בעצמו... שיסגור את הפייסבוק הטמא שלו. שיטול קורה מבין שיניו.
וכבר צפו לנו חז"ל הקדושים (נדרים דף כ' ע"א) ברוח קדשם "רבי אחא ברבי יאשיה אומר כל הצופה בנשים סוף שהוא בא לידי עבירה"....
אולי ה"כל" שכתוב בגמרא בא לרבות גם רבני ערים.
ואידך זיל גמור...
ה' ירחם על כל עמו ישראל אמן.
מבחינתי הפרשיה הזו של ולדר אחרינו ואנו רוצים לשכוח ממנה כמה שיותר מהר
אני אספתי את כל הבחורים אמרתי להם ששלחתי באופן אישי לשאול את מרן גדול הדור ואמר להוציא את ספריו ולהדגיש שזה בגלל שהתאבד (ואח''כ הובא כן גם באור השבת)
עשינו כן
מסרתי בפניהם כמה שיחות בנושא זה (ובכונה לא הבאתי כאן)
אספנו את כל הספרים שלו עם כל הקושי שהיה בחורים שקנו בכסף מלא
וזרקנו הכל
ויותר מזה אנחנו לא מדברים כלום משתי סיבות
א. שהבחורים לא יחפרו לדעת מה הוא עשה לפני
ב. ושלא יעמוד להם בראש הענין החמור של התאבדות, כאשר את המוסר שאמרנו ישכחו בנתיים

ממילא אין כבר נפק''מ במה שאמר עשה דיבר הר''ש אליהו
אין לי איתו כבר שום ענין
ואין טעם לדבר בזה

לגבי מה שהבאתי על הר' ליאור, הדגשתי שעפרא לפומיה אם אכן הוא אמר כן
הבאתי מה שסיפר החכם עמרמי ותו לא
לא ניכנס לויכוח אם קראתי את ספריו ואם אני ילד או מבוגר או שבכלל לא נולדתי...
מי שיוכל להפריך את הסיפור הנ''ל בבקשה נשמח לשמוע
יש לי ידידים יקרים אצל החכם עמרמי, ואני מוכן לבקש מהם שישאלו אותו שוב אם כך היה המעשה
 

קורסיה

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

79%

אלו ויכוחים שלא יגמרו לעולם
כל אחד אמר את דעתו והדגיש את רגשותיו
אמנם הלכה היא ויחזור לתלמודו

ורק בתור הערה, כל סיפור צריך לבדוק אם להאמין מדין קבלת לשון הרע, אין הדברים פשוטים כ"כ לרוץ ולמהר להאמין לכל סיפור גם כשנשנע אמין
 
נערך לאחרונה:

פרי חדש

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

11%

א. הרב שמואל אליהו חזר אין ספור פעמים בהרבה תוכניות שונות בערוצים שונים על הנימוקים ההלכתיים שלו
ולא ידע שלחן ערוך מפורש?
ב. ברור שהיה צריך לאת על הרשע הזה בכל הכוח כיוון שהציבור היה משוכנע שהוא אדם טוב וישר
אני לא בא להצדיק את מעשיו. [אגב אני אישית זרקתי מהבית את כל ספריו שהיו כרוכים, ועלו אלף ש"ח לערך, אבל רק משום שכך פסק מרן הראשון לציון שליט"א]. אצל חרדים ב"ה בזכות שהחברה שמורה, ולרוב הציבור אין מכשירים טמאים [וכל שכן לא פייסבוק...], אז כשיוצא פרשיה זה ממש מתפוצץ. ויש הדים נרחבים. אבל אצל ציבורים שמקדשים את המעורב [לא חילוניים, וגם לא חרדים, וגם לא ערבים... נחשו לבד,,, רמז, מי יתן לי ת"ח ואשכנו כחמור, קודם שחזר בתשובה], ולא רואים כ"כ בעיות בדברים שהם נגד שלחן ערוך מפורש ומחפשים "כביש עוקף שלחן ערוך", הדברים האלו הם מעשים שבכל יום שיש להם עלמו"ת אין מספר. אלא שאין ככ מי שיפוצץ את זה... בר מינן.
ומשום דאתיתו ממולאי אמריתו מילי מוליאתא. [עיין עירובין כ"ה ע"ב ועוד]
ג. אני לא יודע אבל אתה ראית וכבר ממהר לחרוץ דין אתה חושד ברב שמואל אליהו
למפורסמו"ת אין צריך ראי"ה, [לא נכון שיש לו עמוד רשמי בפייסבוק??] והבאתי את הגמרא בנדרים לעיל תראה טוב שם מה כתוב. אני לא חושד באף אחד.
ואתה עוד כל כך חוצפן שאתה מרשה לעצמך להטיף לו מוסר על שמירת העיניים תתקן קודם כל את הפה הגדול שלך כי הרב שמואל אליהו הוא אחד מגדולי הדור ואין לך שום זכות לפתוח עליו את הפה
בא ידידי ונפתח יחד תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף לא סוף ע"א, ותראה שכתוב שהגמרא לומדת מזה שכתוב "הוכח תוכיח", שאפילו תלמיד יוכיח את הרב.
ר"ש אליהו, הוא לא הרב שלי. [כמדומה שאפילו אות אחת לא למדתי ממנו ולא שמעתי]. ומבחינתי הוא לא גדול הדור. גדול הדור הוא מרן הרב עובדיה זצ"ל ובנו אחריו.
מצטט לך מה שכתב ר"ש אליהו (מתוך אתר 'המכלול'): בשנת תשס"ד כתב ביחס לרב עובדיה יוסף: "מאז הסכם אוסלו הארור ומאז שנהרגו כמה מחברי הטובים וילדיהם – אני לא מחזיק בביתי שום סידור שלו ושום ספר מספריו. לא מחרים אותו - אבל פשוט לא מסוגל".

אל נא תכעס שכתבתי דברים כדורבנות. אם תתבונן היטב בלי נגיעות אישיות, תראה שיש דברים בגו...
 

ראובן יוסף מיארה

Active member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

לא באתי לתרץ את מה שהוא אמר באתי להגיד שלא כל אחד מהפורום יכול למתוח ביקורת על מי שמתחשק לו
כבר הביאו לעיל את דברי הגאון החזו"א (אם הוא מקובל עליכם...) ודו"ק. לאף אחד אין עניין למתוח בקורת כולם חכמים וכולם אהובים, אבל אם אכן הוא דיבר כך על מרן זה חמור. וחשוב לדעת את ההשקפה הטהורה כדברי הגאון החזו"א. ואין עניין לצטט צטטוים ולדקלם דקלומים שלא מעלים ולא מורידים. אלא לגופו של עניין היה כזה מעשה או לא. ושוב אנחנו לא מכניסים את ראשנו להכריע מי ת"ח, אבל לדעת השקפה מהי זה חשוב.
 

מתניה יוספוב.

New member
פעילות

10%

אֲרִיכוּת יָמִים

10%

ולא ידע שלחן ערוך מפורש?
הוא ידע שולחן ערוך ובטח שיותר ממך אתה מוזמן לשאול אותו אם אתה רוצה אבל אל תחשוב שאתה איזה חידוש (אם אתה רוצה את המספר שלו תפנה בפרטי)
ז כשיוצא פרשיה זה ממש מתפוצץ. ויש הדים נרחבים. אבל אצל ציבורים שמקדשים את המעורב [לא חילוניים, וגם לא חרדים, וגם לא ערבים... נחשו לבד,,, רמז, מי יתן לי ת"ח ואשכנו כחמור, קודם שחזר בתשובה], ולא רואים כ"כ בעיות בדברים שהם נגד שלחן ערוך מפורש ומחפשים "כביש עוקף שלחן ערוך", הדברים האלו הם מעשים שבכל יום שיש להם עלמו"ת אין מספר. אלא שאין ככ מי שיפוצץ את זה... בר מינן.
תסלח לי על המילים אבל אם אתה חושב שאתה תטיף לרב שמואל מוסר על העניין הזה אתה טיפש גדול
ואני לא ראיתי מה שכתבת על הפייסבוק אין לנו בבית את הדבר הזה אבל אם אתה ראית...
ותבין שאתה עפר ואפר לרגלי הרב שמואל לא כל דבר שאתה רואה שאתה לא מבין אתה צריך לצאת על זה בפורום ציבורי
גדול הדור הוא מרן הרב עובדיה זצ"ל ובנו אחריו.
אתה באמת חושב שמרן היה גדול הדור וזהו? לא היו עוד גדולים?
הרב שמואל אחד מגדולי הדור אתה צריך להבין שאתה לא מתקרב לרמה לכופף את הראש ולשתוק מי אתה שתשמיס לו על אינטרנט?
והרבנים שאתה מציין לא נראה לי גם מאשרים להיכנס לאינטרנט בשביל הפורום שאתה מתכתב בו
מצטט לך מה שכתב ר"ש אליהו (מתוך אתר 'המכלול'): בשנת תשס"ד כתב ביחס לרב עובדיה יוסף: "מאז הסכם אוסלו הארור ומאז שנהרגו כמה מחברי הטובים וילדיהם – אני לא מחזיק בביתי שום סידור שלו ושום ספר מספריו. לא מחרים אותו - אבל פשוט לא מסוגל".
זה פשוט שטיות תסתכל בספר מאורות החיים הרב מרדכי אליהו הגיע למרן לדבר איתו על ההסכם והתברר שעבדו על הרב עובדיה הרב שמואל ידע את האמת וזה פשוט שטויות כי הוא בידידות טובה מאד עם הרב יצחק (דבר שלא היה קורה אם מה שאתה אומר נכון
 

פרי חדש

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

11%

הוא ידע שולחן ערוך ובטח שיותר ממך אתה מוזמן לשאול אותו אם אתה רוצה אבל אל תחשוב שאתה איזה חידוש (אם אתה רוצה את המספר שלו תפנה בפרטי)

תסלח לי על המילים אבל אם אתה חושב שאתה תטיף לרב שמואל מוסר על העניין הזה אתה טיפש גדול
ואני לא ראיתי מה שכתבת על הפייסבוק אין לנו בבית את הדבר הזה אבל אם אתה ראית...
ותבין שאתה עפר ואפר לרגלי הרב שמואל לא כל דבר שאתה רואה שאתה לא מבין אתה צריך לצאת על זה בפורום ציבורי

אתה באמת חושב שמרן היה גדול הדור וזהו? לא היו עוד גדולים?
הרב שמואל אחד מגדולי הדור אתה צריך להבין שאתה לא מתקרב לרמה לכופף את הראש ולשתוק מי אתה שתשמיס לו על אינטרנט?
והרבנים שאתה מציין לא נראה לי גם מאשרים להיכנס לאינטרנט בשביל הפורום שאתה מתכתב בו

זה פשוט שטיות תסתכל בספר מאורות החיים הרב מרדכי אליהו הגיע למרן לדבר איתו על ההסכם והתברר שעבדו על הרב עובדיה הרב שמואל ידע את האמת וזה פשוט שטויות כי הוא בידידות טובה מאד עם הרב יצחק (דבר שלא היה קורה אם מה שאתה אומר נכון
חושבני שאתה צריך לדבר אלי קצת יותר בכבוד.
אני לא חבר שלך.
ואם יש לך קושיות ומענות, אתה מוזמן לבוא אלי למשרד שלי ולשוחח בצורה נאותה.
ואם תחפוץ אפנה מזמני ואשב עמך על כל הנ"ל בשמחה.
 

נוריאל

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

41%

את ר' דב ליאור איני מכיר.
אך אני עומד ותמה על רב אחר מהציונות הדתית הוא שמואל אליהו. שיצא בחרב וחנית על חיים ולדר. ומדבריו היה נשמע כאילו חיים ולדר הוא ח"ו שבתאי צ' שר"י.
אכן הדבר לגיטימי, שאדם שחושב שהוא אב בית דין יצא נגד אדם שעשה דברים נגד ההלכה. עד כאן אין חולק.
אבל: איך הוא שמע וקיבל עדות שלא בפני בעל הדין???
והאבל היותר גדול מה ששמעתי שהרב שמואל אליהו פרסם "פוסט בפייסבוק" על חיים ולדר.
ואני לא מבין הרי אין פייסבוק מסונן. לכולי עלמא. זה אין חולק. ואין לאותו "רב" יש פייסבוק??
וכי בתורה שלו לא כתוב ולא תתורו אחרי לבבכם אחרי עיניכם???
אז עד שהוא כיסח את חיים ולדר בבקשה שיטפל קצת בעצמו... שיסגור את הפייסבוק הטמא שלו. שיטול קורה מבין שיניו.
וכבר צפו לנו חז"ל הקדושים (נדרים דף כ' ע"א) ברוח קדשם "רבי אחא ברבי יאשיה אומר כל הצופה בנשים סוף שהוא בא לידי עבירה"....
אולי ה"כל" שכתוב בגמרא בא לרבות גם רבני ערים.
ואידך זיל גמור...
ה' ירחם על כל עמו ישראל אמן.
ראשית יש רבנים ואנשים שנותנים לאחרים(שגם ככה שם) לפרסם להם דברים, שנית יש תוכנה שדרכה מפרסמים בפייסבוק ולא רואים את פייסבוק עצמו וכל הבלאגן שם זו תוכנה לניהול פייסבוק שאפשר להעלות דברים דרכה לדף פייסבוק קיים כך שלא צריך בפועל להכנס אליו. פעם היה לאשתי(לצורך עבודה) אינני זוכר את שמה של התוכנה.
 
חלק עליון