עצוב, זו ההודעה שנאלצנו לשים לגולשי אתר מורשת מרן

לא לשכוח שתמיד כדאי לתרום ולסייע [בפרט ע"י הוראות קבע], לארגון הקדוש הזה.
השבוע התגנבה לאזני שמועה מצויינת כי הולך לזרוח אור גדול מבית המדרש של @מורשת מרן עם הופעתו של ספר חשוב מאוד.
כנראה עדיין א"א לתת פרטים.
אבל בהחלט שמועה שמברכים עליה הטוב והמטיב.
חזקו ואמצו
 
אולי לא כולם אוחזים, אבל חוץ מלהעביר את הקישור לעוד אנשים שזה השתדלות נצרכת, וכמובן לתרום בעצמנו, יש דבר חשוב מאוד: תפילה!
אני בטוח שאם חוץ מלהתרים, כל אחד גם יתפלל ע"כ כמה רגעים, יהיה סייעתא דשמיא מיוחדת, וישועת ה' כהרף עין!
שלום חברים יקרים,
שמח להודיע שאיש צדיק אחד לקח על עצמו להשלים את כל מה שהיה חסר ל30 אלף ש"ח, בסיעתא דשמיא ענקית.
מה גדול כוחה של תפילה!!
 
חלק עליון