פסק הלכה ממרן הראשון לציון שליט"א בעניין הלוויית הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל

מוישי ס"ט

Well-known member
פסק הלכה: בהוראת מנהיג הדור מרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א, על כולם להגיע להלווייתו של הגאון רבי יהודה דרעי זצ"ל

מנהיג הדור הראש"ל מרן הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א בפסק הלכה: על כל האברכים ובני הישיבות להפסיק מלימודם ולהגיע להלווייתו של הגאון הגדול רבי יהודה דרעי זצ"ל – רב העיר באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, היות והוא בגדר שלמד ולימד לאחרים המובא בגמ' כתובות (יז.) שאין לו שיעור, אפילו יש עמו כמה אלפים מתבטל בשבילו. וכ"פ מרן בשלחן ערוך (יו"ד סי' שסא ס"א). וכתב הש"ך (סק"א) שהסכימו הפוסקים שהוא חובה ולא רשות. וע' בילקו"י אבילות (סי' שמג-שסג ה"ז).

ההלוייה תצא הערב בשעה 20.00 מישיבת פורת יוסף גאולה לבית החיים סנהדריה.
 
וצ"ע.
 
זכור לי שכך אמר רבינו בעצמו בכמה לוויות שהיו, שההיתר הוא לבטל תורה רק ללויה עצמה ולא לנסיעות
רב בן ציון שאול ע"ה אמר לתלמידים בהלווית הבבבא סאלי שמי שזה יעלה לו הוצאות נסיעה אינו חייב ליסוע ללויה.
 
למה? הוא כתב שם שמרן הורה לבטל את תלמידי הישיבה להשתתף בהלוויה (אם לימד הלכה לרבים).
והגרח"ק לא לימד הלכה לרבים?!
ספרו שונה הלכות אינו ספר הלכה? בדרך אמונה לא לימד הלכות מצוות התלויות בארץ?
וכי לא השיב לרבבות מכתבי שאלות בהלכה?
 
והגרח"ק לא לימד הלכה לרבים?!
ספרו שונה הלכות אינו ספר הלכה? בדרך אמונה לא לימד הלכות מצוות התלויות בארץ?
וכי לא השיב לרבבות מכתבי שאלות בהלכה?
אתה שואל למה ללכת לרב דרעי או למה לא ללכת לאחרים?!
אני הבנתי שהשאלה היא על הרב יהודה דרעי זצ"ל, ועל כך השבתי.
 
מרן לא חילק מאיזה עיר
ואולי פשיט"ל דהיינו מירושלים
(וגם בזה הרי חילק בין הספדים מרובים וכדו')
אם מוציאים ומפיצים פסק הלכה כזה במיילים ובפורום וכו' מבלי לכתוב להדיא שמדובר רק על ירושלים, נראה דפשיטא ליה דהוא לאו דווקא מירושלים.
 
חזור
חלק עליון