• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com
  • למרכז למורשת מרן דרושים נציגים לעמידה בעמדות התרמה בערב ר״ה וכיפור. פרטים במייל 7680626@gmail.com או במספר: 058-3247357

צחצוח שיניים במברשת בשבת

הושע

New member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

17%

רציתי לדעת בבקשה אם יש היתר לצחצח שיניים בשבת במי פה עם מברשת.
הנידון: אף דיש לו בית אחיזה, מ"מ הוא פסיק רישיה שיסחט, ולדעת רש"י והרמב"ם היכא דהוא פ"ר, לא נאמר היתר דבית אחיזה, וכן יש להוסיף דנח לו במים היוצאים בין השערות שיהיה לו קל ונעים לצחצח את השיניים, וא"כ לא שייך להתיר מדין פ"ר דלא ניחא ליה בדרבנן וכדו' [וכן מבואר במילואים ביביע אומר ח"ד סי' ל' במה שהשיב על דברי השרידי אש שכתב להתיר כיון דאזיל לאיבוד וז"ל "יד הדוחה נטויה דהכא כיון שנסחט לתוך פיו ושיניו בעת השפשוף ניח"ל בהכי להרבות הקצף היטב והו"ל כמפרק תולדה דדש. ואכמ"ל", וקצת צ"ב דבתשו' שם הרב כתב להתיר מדין פ"ר דלא ניחא ליה.
.
 

הרב שמעון ללוש

Administrator
חבר צוות
פעילות

5%

אֲרִיכוּת יָמִים

97%

ב"ה
שלום וברכה,
עיין בשו"ת יביע אומר ח"ד חאו"ח סי' ל אות יט, שהתיר מטעם ס"ס, שמא הלכה כמ"ד פסיק רישיה בדרבנן מותר אפילו דניחא ליה, ואת"ל כמ"ד שאסור משום דניחא ליה, וכמו שאנו נוקטים להלכה, שמא כמ"ד שאין סחיטה בשיער, לפי שאינו בולע, וה"נ במברשת. והוסיף שם, דכ"ש שהסחיטה במברשת דרך שימושה הוי סחיטה כלאחר יד, וא"כ בודאי שיש להקל בשופי ע"י הס"ס הנ"ל, ע"ש.

ולפ"ז הוא הדין והוא הטעם לצחצח שיניים במברשת בשבת עם מי פה, שיש להתיר מאותם טעמים.

בברכה רבה
 
חלק עליון