• ניתן לשלוח מערכות ויישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ד למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.
  • מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com

>צעב"ח< להרעיב תרנגולת כדי שתשוב להטיל ביצים

שילה אפרהימי

Well-known member
בילקו"י או"ה א' א' דן האם יש להתיר להרעיב תרנגולת שפסקה מלהטיל ביצים כדי שתשוב ותטיל, שהרי יש בזה צער בעלי חיים.

ולכאורה הסברא נותנת שכל שנעשה לרפואה אין בזה צער בעלי חיים, דגם אדם שחולה מוכן לסבול יסורים קשים ומרים ובלבד שיתרפא לבסוף.

ואין לומר שכיון שביציה לא נשארות אצלה אלא נלקחים ממנה לא נחשב לה לצורך שתהיה מוכנה לסבול בשל כך. א- הרי מה שאינה מטילה הוא חולי בגופה והביצים הם התוצאה, אבל חולי יש לה. ב- שאין זו סברא ראויה, דאם כן, וכי לא נרפא ביסורים עגל שעתיד לילך לשחיטה בקרוב?
 
חלק עליון