• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

>צעב"ח< להרעיב תרנגולת כדי שתשוב להטיל ביצים

שילה אפרהימי

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

86%

בילקו"י או"ה א' א' דן האם יש להתיר להרעיב תרנגולת שפסקה מלהטיל ביצים כדי שתשוב ותטיל, שהרי יש בזה צער בעלי חיים.

ולכאורה הסברא נותנת שכל שנעשה לרפואה אין בזה צער בעלי חיים, דגם אדם שחולה מוכן לסבול יסורים קשים ומרים ובלבד שיתרפא לבסוף.

ואין לומר שכיון שביציה לא נשארות אצלה אלא נלקחים ממנה לא נחשב לה לצורך שתהיה מוכנה לסבול בשל כך. א- הרי מה שאינה מטילה הוא חולי בגופה והביצים הם התוצאה, אבל חולי יש לה. ב- שאין זו סברא ראויה, דאם כן, וכי לא נרפא ביסורים עגל שעתיד לילך לשחיטה בקרוב?
 
חלק עליון