• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

צריך לברך על ההלל ביום העצמ'?

איש הישראלי

Active member
פעילות

4%

אֲרִיכוּת יָמִים

34%

מותר לומר בכלל הלל ביום זה?!!!!!!!!!
כמדומני שאין חירוף וגידוף יותר מזאת
ומה שמרן הגר"ע זצ"ל לא אמר כך היה ע"מ
שהמון העם יקבלו את דבריו וינצלו מברכה לבטלה
 

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
פעילות

2%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

מרן הראש"ל שליט"א מחפש כל שנה מוהל או סנדק שיבואו להתפלל איתו בתפלה, כדי לפטור מתחנון. שנה אחת לא היה אחד כזה, והוא התפלל יחיד בבית.
 

איש הישראלי

Active member
פעילות

4%

אֲרִיכוּת יָמִים

34%

מרן הראש"ל שליט"א מחפש כל שנה מוהל או סנדק שיבואו להתפלל איתו בתפלה, כדי לפטור מתחנון. שנה אחת לא היה אחד כזה, והוא התפלל יחיד בבית.
איני יודע מה טעמו אך אולי כשם שבת"ב אין אומרים כיון שבמהרה יהפוך לששון ושמחה
 

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
פעילות

2%

אֲרִיכוּת יָמִים

100%

איני יודע מה טעמו אך אולי כשם שבת"ב אין אומרים כיון שבמהרה יהפוך לששון ושמחה
מכיון שהדבר יכול להביא לידי חילול ה', ע"י העיתונאים שבאים כל פעם לצבית הכנסת לבדוק אם אומרים תחנון או לא.
עצם הדיבור על כך בתקשורת יכול להבריח אנשים חילוניים מהתורה. וכמו שמרן זיע"א היה יודע מה להגיד בחוץ ומה לא.
 

אוצר מדברה

New member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

9%

הרב זצ"ל כתב מפורש שאין לומר תחנון ביום העצמאות (שו"ת יחוה דעת חלק ז' סימן פא הערה 6)
ואף לא ביום העצמאות מוקדם, כגון שיום ה' באייר חל בשבת (ראה בספר מנהגי הראש"ל חלק ב' עמודים 45-47).
וזה יותר שמח שהמדינה החליטה להזיז את יום העצמאות בשביל שלא יהיו חילולי שבת. צריך ללמוד מזה גם לל"ג בעומר. רשב"י ישמח מזה יותר, זו שמחה של מצווה שלא יצטרכו אלפים של שוטרים וכו' לחלל שבת.
 

אוצר מדברה

New member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

9%

מותר לומר בכלל הלל ביום זה?!!!!!!!!!
כמדומני שאין חירוף וגידוף יותר מזאת
ומה שמרן הגר"ע זצ"ל לא אמר כך היה ע"מ
שהמון העם יקבלו את דבריו וינצלו מברכה לבטלה
חוששני לך מחטאת. לומר כזה דבר על מו"ר? כל מה שהדפיס ביבי"א זו אמיתה של תורה וסיבא ליה לרב צ"ל.
 

מנשה

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

11%

הרב דוד יוסף העיד בספרו אורחות מרן שהרב עובדיה אמר לו לומר תחנון ביום העצמאות ורק איפה שיכול לצאת מחלוקת לא יאמרו עיין שם שמאריך ומסביר למה (סיבה אחת שלמדינה יש מטרה להפוך את כולם לחילונים בפרט השמד הרוחני של עדות המזרח - תשאל את הסבא והסבתא שלך איך בגלות כולם היו צדיקים אין מחללי שבת כולן צנועות וכו' ושבאו לפה לא האמינו לראות את המצב והתקלקלו הרבה - וגדול המחטיאו יותר מן ההורגו וכו' - ומה שעשו לתימנים שחתכו להם את הפיאות ומכרו להם את הילדים אין על זה מחילה - נראה אותך אומר לאמא שהמדינה מכרה לה את הילד שתדליק מנגל ביום העצמאות????)
ובכלל השנה הקדימו את יום העצמאות וזה לא היום ואומרים תחנון כמו ילד בר מצוה שעושה את הבר מצוה שלו בתפילת שחרית בבית הכנסת שאם זה לא היום שנולד בו לא אומרים תחנון
 

לביא

Active member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

24%

חוששני לך מחטאת. לומר כזה דבר על מו"ר? כל מה שהדפיס ביבי"א זו אמיתה של תורה וסיבא ליה לרב צ"ל.
תדייק בלשון מרן בבקשה, הוא כתב שמי שרוצה יכול להגיד הלל בלי ברכה, כל בר דעת מבין למי הוא פסק זאת.
הרב זצ"ל כתב מפורש שאין לומר תחנון ביום העצמאות (שו"ת יחוה דעת חלק ז' סימן פא הערה 6)
למה הלכת עד לח״ז? זה מופיע בח״א לזיכרוני.
בכ״א, אף שם מרן לא הורה זאת, אלא לאותם אנשים...
 
חלק עליון