• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

קונטרס דרכה של תורה

צורף

Member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

1%

הנכתב בעמוד 6 ואילך בעניין לימוד בשטחיות - פסקי המשנ"ב ומדייק מהם. ללא לימוד הבית יוסף. הוא סילוף האמת המוחלטת.

א. מוזמן הרב אושרי, ועוד רבים מהרבנים שכותבים בלי לדעת, לבוא ולהיבחן על כל סימן וסימן בבית יוסף - בארבעת חלקיו, לא רק באו"ח. ונראה מי בקי ויודע בית יוסף יותר.

לא דברים שאומר מעצמי, דברי גדול אחד בדור. מוזמנים. בכבוד.

ב. זה לא תשובות על הקונטרס, שכן לא ענה על כל הערות שנכתבו כאן ובעוד מקומות, על חלק נרחב מהערות.

ג. וגם לגבי הטענה של הרדיו, מכובדים הכותבים לשאול את עד המעשה - שגם דבריו אלו נכתבו בספרים שיצאו על מרן לאחר פטירתו - אבי מימרן, שהציג בפני מרן זצוק"ל רשימת רבנים, מי מהם ימסור שיעור לשאלות בשידור חי, והרב זצ"ל ציין את הרב אופיר מלכא.

ד. גם בעניין מה שכתב שבהקדמה להליכות ברכות קרה תיגר על דברי הראשל"צ בתוכחה. לא טרח להסתכל במהדורה השניה שהוסף במתכוון כדי לאפוקי טענה טיפשית זו, "בקרב מחברים צעירים". וזאת כדי שחלילה לא ישמע על דברי הראשל"צ שליט"א, ושזו לא הייתה הכוונה מעיקרא כלל ועיקר. אלא במחברים צעירים שלא הגיעו להוראה ומדברים בגסות ובסילוף האמת.

בקיצור, כפי שהוכחנו לאורך כל האשכול הזה ובאשכול הקודם, מי שרוצה לראות את האמת יראה. מי שרוצה לחפש לשנות מהאמת "לתועלת המטרה" (מקור לזה אפשר?) כפי שאמרו פה כמה רבנים. יעשה זאת, ולא יעזור כמה שיוכיחו לו אחרת.
 
נערך לאחרונה:

אמת ליעקב

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

9%

כיון שהזכירו כאן את ענין 'דיוק' המקורות בספריו. אכתוב דבר שראיתי ממש כעת 'במקרה' בילקוט יוסף על ד' תעניות שאינו מדייק בדברי המ"ב.
1658840914752.png

משנה ברורה סימן רנ ס"ק ב
מצוה [ז] לטעום מכל תבשיל בע"ש [ח] כדי לתקנן יפה כהוגן ועיין בספר שלחן שלמה דהטעימה בשבת מכל מין בודאי היא מצוה ורמז לזה טועמיה חיים זכו:
שער הציון סימן רנ ס"ק ח
(ח) אליה רבה. ובשולחן שלמה משמע דעצם הטעימה היא מצוה:

ראשית, המ"ב כתב כן בשם ספר 'שלחן' שלמה, ולא 'לחם' שלמה.

שנית, הילקוט יוסף הבין שמה שכתב שהטעימה 'בשבת' היינו בע"ש לצורך שבת.

אולם, לפי זה אינו מובן המ"ב, שהרי הביא בשעה"צ אות ח' הנ"ל את דברי השולחן שלמה שעצם הטעימה מצוה היא, ומה הוסיף עוד במ"ב בשם השלחן שלמה גופיה שהטעימה בשבת מכל מין בודאי מצוה?

והאמת היא כשמסתכלים בתוך השולחן שלמה רואים עד כמה המ"ב דייק בדבריו היטב

1658841223903.png


בתחלה כתב ומצוה לטעום מכל תבשיל 'בע"ש'. וזה מה שהביא המ"ב בשעה"צ.

ולאחר מכן כתב 'ופשיטא בשבת'. ואת זה כתב המ"ב בהמשך דבריו שהטעימה 'בשבת' מכל מין 'בודאי' מצוה היא.

וא"כ הביאור בסוגריים בילקוט יוסף הנ"ל דהיינו בע"ש, אחר אלף אלפי המחילות, אינם נכונים, וכאמור.
 

abc123

Active member
פעילות

11%

אֲרִיכוּת יָמִים

40%

כיון שהזכירו כאן את ענין 'דיוק' המקורות בספריו. אכתוב דבר שראיתי ממש כעת 'במקרה' בילקוט יוסף על ד' תעניות שאינו מדייק בדברי המ"ב.
הצג קובץ מצורף 4379

משנה ברורה סימן רנ ס"ק ב
מצוה [ז] לטעום מכל תבשיל בע"ש [ח] כדי לתקנן יפה כהוגן ועיין בספר שלחן שלמה דהטעימה בשבת מכל מין בודאי היא מצוה ורמז לזה טועמיה חיים זכו:
שער הציון סימן רנ ס"ק ח
(ח) אליה רבה. ובשולחן שלמה משמע דעצם הטעימה היא מצוה:

ראשית, המ"ב כתב כן בשם ספר 'שלחן' שלמה, ולא 'לחם' שלמה.

שנית, הילקוט יוסף הבין שמה שכתב שהטעימה 'בשבת' היינו בע"ש לצורך שבת.

אולם, לפי זה אינו מובן המ"ב, שהרי הביא בשעה"צ אות ח' הנ"ל את דברי השולחן שלמה שעצם הטעימה מצוה היא, ומה הוסיף עוד במ"ב בשם השלחן שלמה גופיה שהטעימה בשבת מכל מין בודאי מצוה?

והאמת היא כשמסתכלים בתוך השולחן שלמה רואים עד כמה המ"ב דייק בדבריו היטב

הצג קובץ מצורף 4380


בתחלה כתב ומצוה לטעום מכל תבשיל 'בע"ש'. וזה מה שהביא המ"ב בשעה"צ.

ולאחר מכן כתב 'ופשיטא בשבת'. ואת זה כתב המ"ב בהמשך דבריו שהטעימה 'בשבת' מכל מין 'בודאי' מצוה היא.

וא"כ הביאור בסוגריים בילקוט יוסף הנ"ל דהיינו בע"ש, אחר אלף אלפי המחילות, אינם נכונים, וכאמור.
לא הבנתי מה קשור לאשכול הזה?
פתח אשכול, עם הארה זו שלך על הילקו"י ובקש את חוות דעת הלומדים כאן. ותוכל בנוסף אחרי שהדברים ברורים לך, לשלוח לרב שליט"א או לשאול את הרב @מורשת מרן אם הארות על הספרים (ולא שאלות בהלכה) פונים לרב שליט"א במייל הלשכה או דרך המוציאים לאור או משהו.
 

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

5%

אֲרִיכוּת יָמִים

17%

כיון שהזכירו כאן את ענין 'דיוק' המקורות בספריו. אכתוב דבר שראיתי ממש כעת 'במקרה' בילקוט יוסף על ד' תעניות שאינו מדייק בדברי המ"ב.
הצג קובץ מצורף 4379

משנה ברורה סימן רנ ס"ק ב
מצוה [ז] לטעום מכל תבשיל בע"ש [ח] כדי לתקנן יפה כהוגן ועיין בספר שלחן שלמה דהטעימה בשבת מכל מין בודאי היא מצוה ורמז לזה טועמיה חיים זכו:
שער הציון סימן רנ ס"ק ח
(ח) אליה רבה. ובשולחן שלמה משמע דעצם הטעימה היא מצוה:

ראשית, המ"ב כתב כן בשם ספר 'שלחן' שלמה, ולא 'לחם' שלמה.

שנית, הילקוט יוסף הבין שמה שכתב שהטעימה 'בשבת' היינו בע"ש לצורך שבת.

אולם, לפי זה אינו מובן המ"ב, שהרי הביא בשעה"צ אות ח' הנ"ל את דברי השולחן שלמה שעצם הטעימה מצוה היא, ומה הוסיף עוד במ"ב בשם השלחן שלמה גופיה שהטעימה בשבת מכל מין בודאי מצוה?

והאמת היא כשמסתכלים בתוך השולחן שלמה רואים עד כמה המ"ב דייק בדבריו היטב

הצג קובץ מצורף 4380


בתחלה כתב ומצוה לטעום מכל תבשיל 'בע"ש'. וזה מה שהביא המ"ב בשעה"צ.

ולאחר מכן כתב 'ופשיטא בשבת'. ואת זה כתב המ"ב בהמשך דבריו שהטעימה 'בשבת' מכל מין 'בודאי' מצוה היא.

וא"כ הביאור בסוגריים בילקוט יוסף הנ"ל דהיינו בע"ש, אחר אלף אלפי המחילות, אינם נכונים, וכאמור.
מה הטענה? הרי הרב כתב בשם המשנ"ב בשם אותו ספר שמצווה לטעום בער"ש, וזה אכן כתוב באותו ספר. אז מה אתה רוצה???
הרי גם המשנ"ב וגם הספר שהובא כותבים שמצווה לטעום בער"ש, אז מה זה הדקדוקי עניות האלה בסדר הלשון?! הרי סו"ס הדין קיים ושניהם כתבו את זה הדין!
אני רק הבנתי שיש לך קושיא על המשנ"ב למה כתב את השעה"צ הנ"ל...

הביאור בסוגריים לא נכון? הם לא התכוונו בער"ש?
משנה ברורה סימן רנ ס"ק ב
מצוה לטעום מכל תבשיל בע"ש
1658841223903.png
אז שניהם כתבו להדיא "מצווה לטעום מכל תבשיל בע"ש". מה אתה רוצה?

[וגם אני מצטרף להנ"ל, מה זה קשור לפה???]
 

ע"ה ס"ט

Active member
פעילות

11%

אֲרִיכוּת יָמִים

5%

שוב אתה ממשיך בהוצאת שם רע ולעז, וחבל.
היכן מצאת שהוא מחמיר רק נגד הרב עובדיה ולא נגד רבנים אחרים. ברוב המקרים הרב עובדיה הוא המיקל, ולכן בד"כ זה נראה שהוא 'נגד' הרב עובדיה.
האם הוא מיקל ב16 אחוז יין שהרב עובדיה החמיר בזה?
האם הוא מיקל בהוצאת שבת בזמן ר"ת, שהרב עובדיה החמיר בזה וכולם מקילים?
האם שמעת או ראית שהוא היקל בפאה? האם גם אתה נגרר אחרי הקונטרס הנ"ל שמזה שהורה לברך שהחיינו זה אומר שהוא מתיר?
הנושא הזה 'רגיש' מאוד, והוא מעולם לא רוצה להכנס לנושא זה, הוא כתב מה הדין למי שכן לובשת ולא שומעת לאוסרים. האם אשתו הולכת עם פאה [האמת שאיני יודע, אבל האם אתה יודע שהיא הולכת עם פאה] שאתה אומר שהוא מתיר את האסור?
בוש והכלם שלאחר כל התשובות שענינו לך אחד לאחד והראנו בעליל שאין שום דופי בדבריו אתה עדיין ממשיך לחרחר ריב ומדון ולהחזיק במחלוקת.
ראשית, איני יודע על איזה הוצאת ש"ר אתה מדבר.
שנית למה לא כתב שאין לחבוש פאה נכרית, ושמדבר רק על פאה שצנועה לפי גדרי התירים לכה"פ, ועל עיקר הטענה איך אפשר לברך שהחיינו על ע"ז לא ענית.
שלישית, אכן אשתו חובשת פאה נכרית.
 

ע"ה ס"ט

Active member
פעילות

11%

אֲרִיכוּת יָמִים

5%

איך אתה יכול להגיד דבר כזה, שבתשובה לראשון לציון, "שאר הערות, חשובות ונכונות".

או שלא מסתכלים בדברים, או שכותבים בדווקא אחרת להטעות את האנשים. וזה חמור שבעתיים. אין לי הסבר אחר.
לא הבנתי מהיכן הציטוט בשמי "שאר הערות, חשובות ונכונות" עליו אתה מעיר?
 

ע"ה ס"ט

Active member
פעילות

11%

אֲרִיכוּת יָמִים

5%

לא דברים שאומר מעצמי, דברי גדול אחד בדור. מוזמנים. בכבוד.
איזה גדול?
ב. זה לא תשובות על הקונטרס, שכן לא ענה על כל הערות שנכתבו כאן ובעוד מקומות, על חלק נרחב מהערות.
מי אמר שזה תשובות על הקונטרס, זה תשובות על שאלות שנשאלו בעקבות הקונ'. הבנת הנקרא בסיסית.
ג. וגם לגבי הטענה של הרדיו, מכובדים הכותבים לשאול את עד המעשה - שגם דבריו אלו נכתבו בספרים שיצאו על מרן לאחר פטירתו - אבי מימרן, שהציג בפני מרן זצוק"ל רשימת רבנים, מי מהם ימסור שיעור לשאלות בשידור חי, והרב זצ"ל ציין את הרב אופיר מלכא.
אפשר מקור? האם הסכים שיענו ברדיו בלי שידעו מראש מה השאלות? האם אחז מהרב אופיר כת"ח יותר ממנו עצמו שהקפיד לא לענות ברדיו בלי שמקבל את השאלות מראש?!
ד. גם בעניין מה שכתב שבהקדמה להליכות ברכות קרה תיגר על דברי הראשל"צ בתוכחה. לא טרח להסתכל במהדורה השניה שהוסף במתכוון כדי לאפוקי טענה טיפשית זו, "בקרב מחברים צעירים". וזאת כדי שחלילה לא ישמע על דברי הראשל"צ שליט"א, ושזו לא הייתה הכוונה מעיקרא כלל ועיקר. אלא במחברים צעירים שלא הגיעו להוראה ומדברים בגסות ובסילוף האמת.
ראשית לא הבנתי מה הטענה שלך שלא ראה את המהדו' השניה, מנין לך שידע בכלל שיש מהדו' שניה? וגם האם כל ספר שיש לך שיוצא מהדו' שניה אתה טורח לקנותו שוב ולעשות השוואות?!
בקיצור, כפי שהוכחנו לאורך כל האשכול הזה ובאשכול הקודם, מי שרוצה לראות את האמת יראה. מי שרוצה לחפש לשנות מהאמת "לתועלת המטרה" (מקור לזה אפשר?) כפי שאמרו פה כמה רבנים. יעשה זאת, ולא יעזור כמה שיוכיחו לו אחרת.
וכן למר. הביאו כאן מקור שכתב על מה שמרן כתב "מותר" וכתב בשמו "אסור" שזה לא יתכן בעולם. אבל כמובן א"א לשכנע את מי שלא מוכן לשמוע.
 

גדי

Member
פעילות

3%

אֲרִיכוּת יָמִים

17%

מחילה כל הדיון הזה והשאלה נשאלת מדוע לא מעלים את הקונטרס דרכה של תורה לעיין בו
רק דיבורים ועוד דיבורים
אם זה כל כך חשוב שיעלו את הקונטרס נעיין בו וכל אחד יחליט עם מי האמת
 

abc123

Active member
פעילות

11%

אֲרִיכוּת יָמִים

40%

מחילה כל הדיון הזה והשאלה נשאלת מדוע לא מעלים את הקונטרס דרכה של תורה לעיין בו
רק דיבורים ועוד דיבורים
אם זה כל כך חשוב שיעלו את הקונטרס נעיין בו וכל אחד יחליט עם מי האמת
עיין בפרופיל שלי
 
חלק עליון