ראש ישיבות "עטרת הלוי" "רוממה- הרב עידן" "מכינה בני עליה" הגר"א עידן שליט"א הודיע לבחורים העולם לישיבות הקטנות כי יש השנה מבחן שני לקראת חודש אב

הצעיר ני"ו

Well-known member
אמש הודיע הרה"ג רבי אברהם עידן שליט"א ראש ישיבת רוממה-הרב עידן ומגדולי הרשמים,
שע"פ ההחלטה שהחליטו רבני כיתות ח' באסיפה והדעת המחנכים השנתית יתקיים השנה מבחן שני לקראת חודש מנחם-אב התשפ"ד החותמים על המכתב הנ"ל הינם רוב ככל רבני ישיבות בני עדות המזרח בירושלים עיה"ק (כ38 מתוך 42 ישיבות)
ובניהם ספינות הדגל "תפארת הלוי", שבראשות הגר"מ לוי שליט"א"פני יהושע", שבראשות הגרי"י פרץ שליט"א "מאור התורה", שבראשות הגר"א סאלים שליט"א "זכרון אליעזר" שבראשות הגר"ב רוקבסקי שליט"א, "שבות יהודה", שבראשות הגר"ש אלבאז שליט"א"יקירי ירושלים", שבראשות מרן הגר"י כהן שליט"א "רינת התורה" שבראשות מרן הגר"ע ניסן שליט"א, ועוד עשרות ישיבות.
(דבי אליהו, -הרב אדרי שליט"א. משכן העדות, -הרב מרדכי אמזלג שליט"א, שפתי חיים, -הרב שלמה ידידה זעפרני שליט"א, משכן חיים, -הרב יחזקאל סיטון שליט"א לבב חכמה, -הרב בנימין גמליאלי שליט"א רכסים לצעירים, הרב יצחק סופר שליט"א שער המלך, - הרב דוד כהן שליט"א. תורת אליהו, הרב בן ציון בקשי דורון שליט"א פורת יוסף,- הרב יאיר צדקה שליט"א צעירים,(טולדינו),- הרב ישי טולדינו שליט"א באר יהודה, -הרב טופיק שליט"א אוהל מועד, -הרב מאיר כהן שליט"א בנין אב, -הרב דוד אברהם שליט"א, דרכי יוסף, -הרב גבאי שליט"א תפארת שלמה, תורת משה, -הרב יורם מימון שליט"א לב אליהו, ישמח משה, -הרב יוסף ישר שליט"א צעירים תל ציון, משכן יעקב, רוממה-הרב אברהם עידן שליט"א, מכינה בני עליה- הרב אברהם עידן שליט"א, נר שמואל, אוהלי תורה, הרב יונה רפאלי שליט"א אור ברוך, - הרב משה בירדוגו שליט"א, תפארת התורה, הרב ישראל לוי שליט"א עטרת הלוי,- הרב אברהם עידן שליט"א, אמרי שפל -הרב יצחק כהן שליט"א, הרב אייל עמרמי שליט"א.)

הרב הנ"ל הוציא מכתב שנתלה ברחבי כיתות ח' בעיה"ק ירושלים.
 
אולי @משגיח בישיבה מפורסמת או הרה"ג המפורסם מגדולי חו"ר הפורום הגאון העצום רבי @יצחק משען שליט"א
אנחנו בישי"ק לא בת"ת ולכן המודעה לא הגיעה אלינו, ביררתי וכנראה שמורנו ראש הישיבה מתנגד לאחר מדאי את המבחנים מסיבותיו הוא, אבל כאמור זה החלטה של התתי"ם
 
חזור
חלק עליון