שאלות קשות לפרשת תולדות

יענקי

New member
א. למה יצחק רצה לברך את עשיו דווקא?
ב. למה כדי שיברכו היה צריך להביא צייד ובעבור זה יברכו?
ג. מה קשור לכך עניין פסח? מדוע זה היה בפסח דווקא?
ד. מדוע יצחק התחייב בכתובה לרבקה בכתובה ב' עצים בכל יום מה נפל עליו?
ה. רבקה, היא אישה כשירה עושה רצון בעלה מסתמא, היא עובדת על יצחק? מצילה אותו? מה הסיפור שם?


נקודה למחשבה!
מה זה ברכה של צדיק?
אם זה הגדת עתידות ע"י כוחו של הצדיק מדוע חרדו יצחק ועשיו כשהתברר שיעקב נטל את הברכות,
הלא הברכות מגיעות לו וא"א לשנות המציאות,
ואם זה בגדר תפילה שהצדיק מתפלל על המתברך שוב יתפלל יצחק על עשיו, ומסתמא תפילתו תתקבל יותר,
משום שהתפילה הראשונה היתה בטעות?

אשמח לקבל תשובות
 
חלק עליון