• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com

שימו לב: מעכשיו ישנו תקנון מסודר לפורום

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
כבר זמן רב שהיינו צריכים לעשות את זה, ועכשיו הגיעה השעה בס"ד.
העלנו לראש הפורום, תקנון מסודר, בו מבוארת מטרת הפורום, והכללים עליהם צריכים להקפיד המשתמשים שרוצים להיות פעילים בו.
התקנון חל הן על המשתמשים הקיימים, והן על אלו החדשים שירשמו בעתיד.
זה הקישור לתקנון.
בעתיד בע"ה נמנה כמה מחברי הפורום, שיפקחו על מילוי התקנון.
 
אבל בכו"ז להשיב על שאלת "איש תם" בציבור זה חשוב להבהרה.
אה"נ. גם אם היה שולח באופן פרטי להנהלה, היו יכולים לערוך את ההודעה ו/או להבהיר יותר.
וכאן המקום לומר, שאולי אם יהיו שינויים/תוספות וכד' בתקנון, כדאי להשאיר הודעה (אולי כאן) כדי שישימו לב לשינוי.

אם יורשה לי לגלות דעתי במה ששאל שם:
לגבי סעיף ו.
האם אפשר להעלות שאלות על פסקים של מרן זיע"א ובנו מרן הראש"ל שליט"א, או שכלל וכלל לא?
לדוגמא האם ניתן לשאול שאלה על פסק של מרן זיע"א או בנו מרן הראש"ל שליט"א שלכאו' נעלם מעיניהם דברי א' מהראשונים וכד', ולפי"ז יש לפסוק אחרת?
לענ"ד בוודאי שאפשר, וזוהי מטרת הפורום.
חלק מהעניין זה לשאול שאלות/תמיהות בדרך כבוד, ע"מ להגיע לחקר האמת (ולא לקנטר ולסתור ולהוכיח שטעו), וכך ליישב את דעתם, ואולי אפי' לפעמים לגרום שיחזרו בהם. וכבר מצינו שמרן זצ"ל ומרן שליט"א חזרו בהם מכמה הלכות, ואלמלא השואלים והמעיינים (שחלקם גם נמצאים בפורום זה), היאך נדע את האמת. ו"תורה מונחת בקרן זווית" וכו'.
ועדיין, אמנם תורה ניתנה לבני אדם לפסוק, אך ניהול הפורום והחלטות התקנון ניתנו בידי אדם ולא בידי כל אדם. וההחלטה תהיה ע"י המנהלים.
 
לענ"ד בוודאי שאפשר, וזוהי מטרת הפורום.
חלק מהעניין זה לשאול שאלות/תמיהו בדרך כבוד, ע"מ להגיע לחקר האמת (ולא לקנטר ולסתור ולהוכיח שטעו), וכך ליישב את דעתם, ואולי אפי' לפעמים לגרום שיחזרו בהם. וכבר מצינו שמרן זצ"ל ומרן שליט"א חזרו בהם מכמה הלכות, ואלמלא השואלים והמעיינים (שחלקם גם נמצאים בפורום זה), היאך נדע את האמת. ו"תורה מונחת בקרן זווית" וכו'.
אמת. ולענ"ד להוסיף שגם בזה החילוק הוא פשוט שאם עושה כן בדרך שאלה שלכאו' יש כמה ראשונים שמרן לא ראה, ושואל את המעיינים לדעתם, א"כ בזה שפיר דמי, והוא ככל קושיא בד' מרן. אבל אם עושה כן בדרך של "קביעת עובדה" שיש כאן כמה ראשונים שנעלמו ממרן שכתבו דלא כדבריו, וממילא הוא טעות, ובא להוכיח לכולם שהפסק שלו הוא הנכון, ואין לו הו"א שאפשר ליישב, ובדבריו הוא מעכיר את האוירה לכולם שהולכים במורשתו של מרן, בזה דיבר הכתוב שאין לעשות כן. והוא עניין של השו"ע החמישי התלוי בליבו של הרב המנהל להשים לזה.
 
ב"ה
לגבי סעיף ו.
האם אפשר להעלות שאלות על פסקים של מרן זיע"א ובנו מרן הראש"ל שליט"א, או שכלל וכלל לא?
לדוגמא האם ניתן לשאול שאלה על פסק של מרן זיע"א או בנו מרן הראש"ל שליט"א שלכאו' נעלם מעיניהם דברי א' מהראשונים וכד', ולפי"ז יש לפסוק אחרת?

"לשאול ולהתייעץ" מה אומרים החברים או הרבנים "כדי לבאר את מרן זיע"א בזה", אפשר ורצוי.
אבל "להציג קושיות", ולנקוט שמחמתן "יש להכריע אחרת ממרן זיע"א או ממרן שליט"א", זה לא יתאפשר.


דוגמאות רצויות:
1. https://forum.moreshet-maran.com/threads/קונטרס-בעניין-שיעור-כזית.585/post-3285

2. https://forum.moreshet-maran.com/threads/מצה-עשירה.197/

3. https://forum.moreshet-maran.com/threads/הכשר-כיור-לפסח.2861/

4. https://forum.moreshet-maran.com/threads/קים-לי-בהיתר-מכירה.2105/


דוגמאות שלא יתאפשרו:
1. https://forum.moreshet-maran.com/threads/נפח-ומשקל.1341/post-18092

2. https://forum.moreshet-maran.com/threads/בקשה-מהת-ח-המקורבים-למרן-הראש-ל-לעסוק-בסוגית-שיעור-כזית-לצורך-הסכמה-לקונטרס-זית-רענן.973/post-5119

3. https://forum.moreshet-maran.com/threads/מצה-עשירה-אמיתית.2862/post-17812

ודי בזה לעת עתה.

ההסבר לסעיף זה למי שיחפוץ,
אע"פ שלהציג טענות על מרן, למי שהגיע למידה, פעמים שאפשר, וזוהי דרכה של תורה, ואין מונופול על תורתינו הקדושה, (כאשר עושה בצורה ראויה ומכובדת, וכן לא במטרה לנגח), אבל לא זוהי מטרת הפורום, כי כאמור באות ו בהדגשה, בית של תורה נכבד זה, נבנה עבור תלמידי מרן, ההולכים וצועדים לאורו, ובפועל את תלמידי מרן זה מבלבל וזורה אבק בדרכם הבהירה.
אפשר להציג קושיות וטענות אלו באופן אישי בפני רבני הפורום, או תלמידי מרן אחרים הפזורים במקומות השונים, ואם יסתייעא מלתא לברר, ולבסוף יראו בהם טענות חזקות ישתדלו לסייע להציג בפני חכמי הדור, ושמא יכריעו לנו רבותינו ממשיכי דרכו של מרן אחרת, מפיהם או מפי כתבם, ואנו כנועים להם גם בזה, ומקבלים שזוהי מורשתו.
אבל בפורום ציבורי ליתן לכל אחד לטעון נחרצות בענייני הלכה כנגד רבותינו, ובפרט בפורום הנוכחי שמטרתו "ביאור והבהרת דרכו ותורתו של מרן", אלו בודאי לא המקומות המתאימים לזה, והנזק הכפול (התורני בכלל, ול"בני מורשת מרן" בפרט), רב הרבה הרבה מהתועלת, וכפי שגם הראה הניסיון.

בברכה רבה
 
נערך לאחרונה:
ב"ה


"לשאול ולהתייעץ" מה אומרים החברים או הרבנים "כדי לבאר את מרן זיע"א בזה", אפשר ורצוי.
אבל "להציג קושיות", ולנקוט שמחמתן "חש להכריע אחרת ממרן זיע"א או ממרן שליט"א", זה לא יתאפשר.


דוגמאות רצויות:
1. https://forum.moreshet-maran.com/threads/קונטרס-בעניין-שיעור-כזית.585/post-3285

2. https://forum.moreshet-maran.com/threads/מצה-עשירה.197/

3. https://forum.moreshet-maran.com/threads/הכשר-כיור-לפסח.2861/

4. https://forum.moreshet-maran.com/threads/קים-לי-בהיתר-מכירה.2105/


דוגמאות שלא יתאפשרו:
1. https://forum.moreshet-maran.com/threads/נפח-ומשקל.1341/post-18092

2. https://forum.moreshet-maran.com/threads/בקשה-מהת-ח-המקורבים-למרן-הראש-ל-לעסוק-בסוגית-שיעור-כזית-לצורך-הסכמה-לקונטרס-זית-רענן.973/post-5119

3. https://forum.moreshet-maran.com/threads/מצה-עשירה-אמיתית.2862/post-17812

ודי בזה לעת עתה.

ההסבר לסעיף זה למי שיחפוץ,
אע"פ שלהציג טענות על מרן, למי שהגיע למידה, פעמים שאפשר, וזוהי דרכה של תורה, ואין מונופול על תורתינו הקדושה, (כאשר עושה בצורה ראויה ומכובדת, וכן לא במטרה לנגח), אבל לא זוהי מטרת הפורום, כי כאמור באות ו בהדגשה, בית של תורה נכבד זה, נבנה עבור תלמידי מרן, ההולכים וצועדים לאורו, ובפועל את תלמידי מרן זה מבלבל וזורה אבק בדרכם הבהירה.
אפשר להציג קושיות וטענות אלו באופן אישי בפני רבני הפורום, או תלמידי מרן אחרים הפזורים במקומות השונים, ואם יסתייעא מלתא לברר, ולבסוף יראו בהם טענות חזקות ישתדלו לסייע להציג בפני חכמי הדור, ושמא יכריעו לנו רבותינו ממשיכי דרכו של מרן אחרת, מפיהם או מפי כתבם, ואנו כנועים להם גם בזה, ומקבלים שזוהי מורשתו.
אבל בפורום ציבורי ליתן לכל אחד לטעון נחרצות בענייני הלכה כנגד רבותינו, ובפרט בפורום הנוכחי שמטרתו "ביאור והבהרת דרכו ותורתו של מרן", אלו בודאי לא המקומות המתאימים לזה, והנזק הכפול (התורני בכלל, ול"בני מורשת מרן" בפרט), רב הרבה הרבה מהתועלת, וכפי שגם הראה הניסיון.

בברכה רבה
דוגמא א 1 ודוגמא ב 2 הם מאותו כותב באותו עניין
 
כדאי לפענ"ד למחוק את כל התגובות שבאו אחרי התגובה הראשונה, לשפץ את מה שצריך ממה שנתבאר מהתגובות הבאות שנכתבו כאן, ולתקוע את זה בראש הפורום בלי שיזוז מטה מטה בעקבות תגובות אחרות מאוחרות יותר...
 
אם תרשו לי לכתוב מה שנראה לי יצחק הקטן כבר שבועיים שאני מתאפק שלא לערער על התקנון, כדי שהוא יקלט היטב
אבל לענ"ד כשבא אחד וכותב מה שנראה לו היפך המקובל וכולם נותנים לו על הראש, אין צורך להשתיקו ולזורקו מהפורום, כיון שבד"כ אדם שכותב כאן כותב בעוד מקומות יותר ציבוריים [כמו עלון אור תורה] ששם אין מי שיתן לו על הראש ויתווכח איתו, וכאן לפחות הוא חטף וקיבל תשובות, שנכון שהוא הראה התעקשות, אבל זה יגרום לו לחשוב יותר טוב לפני שהוא יפרסם זאת בציבור
כמו לדוגמא שהיה כאן כוכב אחד [אולי אלעזר היה שמו] שכתב "תשובות" להוכיח בענין המעין שבע וכדו', ו'ירדו' עליו וכו', וזה יגרום לו לא לעשות לעצמו בזיונות לפרסם זאת במקום אחר וכ"ש להדפיס, ובפרט שרוב הקבצים לא מרשים לפרסם בצורה אנונימית
זאת ועוד, ה'יציאות' האלו טובות גם לנו שאנחנו מתחככים עם הציבור ומפרסמים את ההלכות של רבינו עובדיה, ולפעמים יכול בעל בית אחד צווחן לצעוק שאלה שהרב לא מוכן אליה והוא בלבל את כל השומעים, וכאשר כבר מראש שמענו את הטענות של הפלגנים הנ"ל כבר אנחנו מוכנים מראש מה עלול לצוץ.
ובאגב, מהנסיון אני יודע שאם מעלימים [מהצעירים בעיקר] את הצד השני, הם דוקא מסתקרנים לדעת מה הוא אומר, ואז הנפילה יותר קשה, כיון שהם הגיעו לשם בלי המסננת שלי, ולכן אני מראש אומר להם כך אמר רבינו עובדיה ויש דעות אחרות של חכם בן ציון [לדוג'] שטוען כך, ומביא ראיה מכאן, וזו תשובתו, והכל טוב. [ולא מזמן בא אלי בחור חשוב מהסס וחושש אם אענה לו וביקש שאסביר לו מה זה ימי נדה וימי זיבה ומה זה מקולקלת (שנזכר ברשב"ם בבתרא) ואני הראיתי לו שאני מסביר לו הכל פתוח וכך נחה דעתו]
ונקודה אחרונה לעת עתה, שאני כותב מהטבע שלי האישי אולי בגלל שאני הרבה עם צעירים, לעורר תמיד דברים שיגרמו למשא ומתן בתורה, ואני נהנה לפעמים [בעל פה כמובן, שמכירים אותי] לטעון בעצמי נגד רבינו עובדיה כדי שיתווכחו איתי ותתלבן ההלכה, וכן כאן שיש אחד שבא וכותב נגד רבינו וכולם מסתערים עליו זה הריתחא דאורייתא וזה דרכה של תורה ואת והב בסופה
ברוכים תהיו, ומחילה אם נטיתי מדרך ההנהלה ומדעת התורה הבהירה של אהובנו @הרב שמעון ללוש ה' יאריך ימיו בטוב אכי"ר
הקטן יצחק משען
 
רבי @יצחק משען היקר,
הכל טוב ויפה עד שבני הבית מרגישים שמוציאים אותם מהבית הנחמד שלהם.
תראה איזה יופי לאחר שהעלנו את התקנון, הציבור מתחיל יותר ויותר להיות פעיל בפורום, הם פשוט מרגישים בבית, בלי לחשוש מכל מיני תגובות שאינם באים לדון בצורה עניינית, ולהיכנס לויכוחי סרק המאבדים את הזמן היקר.
 
רבי @יצחק משען היקר,
הכל טוב ויפה עד שבני הבית מרגישים שמוציאים אותם מהבית הנחמד שלהם.
תראה איזה יופי לאחר שהעלנו את התקנון, הציבור מתחיל יותר ויותר להיות פעיל בפורום, הם פשוט מרגישים בבית, בלי לחשוש מכל מיני תגובות שאינם באים לדון בצורה עניינית, ולהיכנס לויכוחי סרק המאבדים את הזמן היקר.
ישמרך ה' ויחייך, אולי אני טועה, ואולי זה ענין של אופי
כשאני בביהמ"ד אנחנו צועקים נלחמים מתגוששים חשים ולא מחשים, ומרגישים בבית, בכ"ז באתי רק לתת הסתכלות מכיוון שונה ברשות כבודו, ואם ייראה לך תוכל למחוק את דברי ולראותם כלא היו
 
ישמרך ה' ויחייך, אולי אני טועה, ואולי זה ענין של אופי
כשאני בביהמ"ד אנחנו צועקים נלחמים מתגוששים חשים ולא מחשים, ומרגישים בבית, בכ"ז באתי רק לתת הסתכלות מכיוון שונה ברשות כבודו, ואם ייראה לך תוכל למחוק את דברי ולראותם כלא היו
אם היה בית מדרש שבאים להתקיף אותך ורק להקניט, גם היה אותו דבר?
אין עניין למחוק את הדברים המחכימים של כת"ר, פה אין דיקטטורה, רק הסברתי למה היינו צריכים לנקוט כזה צעד.
 
חלק עליון