• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com

שיעור בכולל בהלכות יום טוב שחל בערב שבת - ערב שבועות תשפ"ג הרב שמעון ללוש


שיעור פסקי הלכה למעשה בנושאים:

עירובי תבשילין,

דרכי כיבוי הגז ביום טוב,

הכנת הנרות והפתילות,

מוקצה בפתילות,

הדלקת נרות ביו"ט שחל בערב שבת,

שינוי הזמנים בשעון הגז מיו"ט לשבת.המשך והשלמת השיעור בנושאים:

המשך עירובי תבשילין,

המשך דרכי כיבוי הגז ביום טוב,

הדלקת הגז כשהמצת דולק,

רחיצה המותרת בשבת וביום טוב,

טבילה במקוה חפיפה בשמפו וניגוב,

הסיח הדעת בברכת נפשות ושינוי מקום,

הניעור בלילה לענין ברכת נטילת ידים, ברכות השחר, וברכות התורה.
 
חלק עליון