שמחת ברית המילה לבננו נ"י

בעזהי"ת ברית המילה לבננו ני"ו תתקיים אי"ה ביום שלישי בשעה 11:00 באולם בי"כ דרך החיים רח' ר' מאיר אלעד.
מזל טוב שיזכה להיות ת''ח גדול מורה הוראה בישראל
 
בעזהי"ת ברית המילה לבננו ני"ו תתקיים אי"ה ביום שלישי בשעה 11:00 באולם בי"כ דרך החיים רח' ר' מאיר אלעד.
מדובר על מחר?
בכל אופן שזה הקטן גדול יהיה יגדלהו ה' לתורה לחופה למצוות ולמעשים טובים בחיי אביו ובחיי אמו ובחיי כל הנוכחים בברית וכל הרוצים לנכוח וכל דרי הפורום כאן אכי"ר
 
חלק עליון