שנה טובה למנהל הפורום ועוד

abc123

Well-known member
אנחנו עומדים ימים ספורים לפני ר"ה, וזה הזמן מעט מעט, להגיד תודה גדולה, לרב @מורשת מרן על הזיכוי הרבים הגדול שמזכה אותנו במשך כל ימות השנה.
כל אחד, מי יותר ומי פחות יכול להיזכר בהרבה רגעים שהפורום עזר לו.
הן בתשובות של הרבנים המשיבים @הרב שמעון ללוש ו @הרב אושרי אזולאי ועוד רבנים.
הן בעזרת הרבים למצוא מקור, לתרץ קושיא, לבקש בקשת רחמים, ולהתעדכן על מצבם של גדולי ישראל (שלצערינו את חלקם איבדנו השנה).
כמו כן, נעזרנו רבות בצילומים מ'אוצר החכמה' ע"י הרב @אהרן כהן ועוד.
וכן הפורום נותן במה גדולה לחזק את מרן זיע"א ויבדל לחיים ארוכים וטובים מרן שליט"א.
כל הציבור כאן מתחזק ורואה את הנאמנות של שאר החברים בדביקות בפסקי מרן, בהכל, פאה, שמיטה וכן הלאה והלאה. ובגאון מרים את ראשו וממשיך לדבוק במרן.
נסיים בברכת כתיבה וחתימה טובה לרב @מורשת מרן וכן לרבנים המשיבים @הרב שמעון ללוש ו @הרב אושרי אזולאי וכן שאר הרבנים המשיבים.
הציבור מוזמן להוסיף ברכות ורשמים, חיזוקים ותפילות להצלחת המפעל הקדוש מורשת מרן.
 
אנחנו עומדים ימים ספורים לפני ר"ה, וזה הזמן מעט מעט, להגיד תודה גדולה, לרב @מורשת מרן על הזיכוי הרבים הגדול שמזכה אותנו במשך כל ימות השנה.
כל אחד, מי יותר ומי פחות יכול להיזכר בהרבה רגעים שהפורום עזר לו.
הן בתשובות של הרבנים המשיבים @הרב שמעון ללוש ו @הרב אושרי אזולאי ועוד רבנים.
הן בעזרת הרבים למצוא מקור, לתרץ קושיא, לבקש בקשת רחמים, ולהתעדכן על מצבם של גדולי ישראל (שלצערינו את חלקם איבדנו השנה).
כמו כן, נעזרנו רבות בצילומים מ'אוצר החכמה' ע"י הרב @אהרן כהן ועוד.
וכן הפורום נותן במה גדולה לחזק את מרן זיע"א ויבדל לחיים ארוכים וטובים מרן שליט"א.
כל הציבור כאן מתחזק ורואה את הנאמנות של שאר החברים בדביקות בפסקי מרן, בהכל, פאה, שמיטה וכן הלאה והלאה. ובגאון מרים את ראשו וממשיך לדבוק במרן.
נסיים בברכת כתיבה וחתימה טובה לרב @מורשת מרן וכן לרבנים המשיבים @הרב שמעון ללוש ו @הרב אושרי אזולאי וכן שאר הרבנים המשיבים.
הציבור מוזמן להוסיף ברכות ורשמים, חיזוקים ותפילות להצלחת המפעל הקדוש מורשת מרן.
כת"ר שכח לפי שעה את מי שעזר לכולם מעל מעבר, הרב @בנימין לוריא .....
 
אנחנו עומדים ימים ספורים לפני ר"ה, וזה הזמן מעט מעט, להגיד תודה גדולה, לרב @מורשת מרן על הזיכוי הרבים הגדול שמזכה אותנו במשך כל ימות השנה.
כל אחד, מי יותר ומי פחות יכול להיזכר בהרבה רגעים שהפורום עזר לו.
הן בתשובות של הרבנים המשיבים @הרב שמעון ללוש ו @הרב אושרי אזולאי ועוד רבנים.
הן בעזרת הרבים למצוא מקור, לתרץ קושיא, לבקש בקשת רחמים, ולהתעדכן על מצבם של גדולי ישראל (שלצערינו את חלקם איבדנו השנה).
כמו כן, נעזרנו רבות בצילומים מ'אוצר החכמה' ע"י הרב @אהרן כהן ועוד.
וכן הפורום נותן במה גדולה לחזק את מרן זיע"א ויבדל לחיים ארוכים וטובים מרן שליט"א.
כל הציבור כאן מתחזק ורואה את הנאמנות של שאר החברים בדביקות בפסקי מרן, בהכל, פאה, שמיטה וכן הלאה והלאה. ובגאון מרים את ראשו וממשיך לדבוק במרן.
נסיים בברכת כתיבה וחתימה טובה לרב @מורשת מרן וכן לרבנים המשיבים @הרב שמעון ללוש ו @הרב אושרי אזולאי וכן שאר הרבנים המשיבים.
הציבור מוזמן להוסיף ברכות ורשמים, חיזוקים ותפילות להצלחת המפעל הקדוש מורשת מרן.
תודה רבה! ריגשת...
כמובן צריך להודות המון לחברי הפורום היקרים, ששומרים על שיח ראוי ודיונים חשובים.
וכן לרב @בנימין לוריא על ההשקעה הרבה.
בלעדיכם הפורום לא היה מגיע למה שהוא כעת.
 
חלק עליון