• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com

תורת ציון חלק ד' להורדה לכבוד יום השנה של הרה"ג חכם בנציון אבא שאול זצוק"ל.

פשוט

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

12%

זכורני שבעבר דנו בפורום בדעת הגרב"צ זצ"ל האם מתיר פאה נוכרית. בדברי הגה"צ רבי ראובן שלום שרבאני זצ"ל מובאת עדות חד משמעית מהגרב"צ זצ"ל שהתיר הפאה, וכן ממורנו חכם עזרא עטיה זצ"ל.
 

יי"ש

Active member
פעילות

6%

אֲרִיכוּת יָמִים

15%

זכורני שבעבר דנו בפורום בדעת הגרב"צ זצ"ל האם מתיר פאה נוכרית. בדברי הגה"צ רבי ראובן שלום שרבאני זצ"ל מובאת עדות חד משמעית מהגרב"צ זצ"ל שהתיר הפאה, וכן ממורנו חכם עזרא עטיה זצ"ל.
חבל על הזמן. כלומר מחלוקת ידועה בענין אם אמר או לא אמר, אם התיר אם לא התיר, ולמי התיר.

ההולכים בתריה ודאי יסמכו על זה וההולכים בתר מרן ז"ל יתרחקו כמטחווי קשת.
 

בנימין לוריא

Well-known member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

17%

זכורני שבעבר דנו בפורום בדעת הגרב"צ זצ"ל האם מתיר פאה נוכרית. בדברי הגה"צ רבי ראובן שלום שרבאני זצ"ל מובאת עדות חד משמעית מהגרב"צ זצ"ל שהתיר הפאה, וכן ממורנו חכם עזרא עטיה זצ"ל.
 

פשוט

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

12%

חבל על הזמן. כלומר מחלוקת ידועה בענין אם אמר או לא אמר, אם התיר אם לא התיר, ולמי התיר.

ההולכים בתריה ודאי יסמכו על זה וההולכים בתר מרן ז"ל יתרחקו כמטחווי קשת.
הלשון שם: "הלכה - פאה מותרת, נקודה."
והגה"צ הנ"ל זצ"ל היה נאמנו של הגרב"צ זצ"ל.
 

אהרן כהן

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

31%

גם אם נימא שהתיר [למרות שדיו רב נשפך על זה, מתלמידיו המובהקים מי יותר ומי פחות], אחרי שהתברר שזה תקרובת ע"ז, ולכו"ע אסור.
 

ע"ה ס"ט

Active member
פעילות

0%

אֲרִיכוּת יָמִים

5%

חבל על הזמן. כלומר מחלוקת ידועה בענין אם אמר או לא אמר, אם התיר אם לא התיר, ולמי התיר.

ההולכים בתריה ודאי יסמכו על זה וההולכים בתר מרן ז"ל יתרחקו כמטחווי קשת.
דוקא לא.
יש כמה מתלמידיו שמקפידים בזה מאוד ע"פ הוראתו, ולמי שיודע לא התיר לכולם, וכנראה היו כמה שיקולים מתי התיר ומתי לא.
אבל לא נהרוס ל"דור החדש" של התלמידים, שמבלעדי זה אין להם צורך בכל סדרת האול"צ... (כי הכל תירוץ להתיר להם עריות...).
 
חלק עליון