• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

תיעוד נדיר המתפרסם לראשונה - פגישת מרן זצ"ל עם בנו מרן הראשל"צ לציון הרב יצחק יוסף שליט"א

חזור
חלק עליון