תשובות הראשל בספר שמחבר כותב

יוסף דהן

Well-known member
ראיתי שהמפרסמים תשובותם שקיבלו מהרב הראשי שליט'א יש חלק משאירם צילום צורת הדף'' ויש כאלו מכניסים אותם בתור טקסט כאילו זה חלק מהספר
מה עדיף או מה יתרונות שבזה או בזה ואיך עדיף לסדר לפי תאריך התשובה או לפי הנושאים העיקרים שבתשובה
ואם יש קיצור דרך להמיר הטקסט של הפידיאף מהרב הראשי לוורד?
 
ראיתי שהמפרסמים תשובותם שקיבלו מהרב הראשי שליט'א יש חלק משאירם צילום צורת הדף'' ויש כאלו מכניסים אותם בתור טקסט כאילו זה חלק מהספר
מה עדיף או מה יתרונות שבזה או בזה ואיך עדיף לסדר לפי תאריך התשובה או לפי הנושאים העיקרים שבתשובה
ואם יש קיצור דרך להמיר הטקסט של הפידיאף מהרב הראשי לוורד?
כבר היה בעבר דיון בפורום פה בעניין אם בכלל מרן מסכים לפרסם את התשובות בפרהסיא.
 
לפי מה שהבנתי ממרן הראשל"צ שליט"א שכל תשובה שהוא כותב זה ע"ד לפרסמה
הראש"ל יודע שרוב השולחים זה לא בשביל התשובה אלא בשביל התשומת לב וכו'
וגם שמרום מעמדו אינו יכול לכתוב דברים שצריכים להישאר חסוים, וגם אם ירצה מי יוכל לערוב לו שכך יהיה, ואם כותב יודע שזה ע"ד שיתפרסם
וכל זה פשוט.
 
לפי מה שהבנתי ממרן הראשל"צ שליט"א שכל תשובה שהוא כותב זה ע"ד לפרסמה
הראש"ל יודע שרוב השולחים זה לא בשביל התשובה אלא בשביל התשומת לב וכו'
וגם שמרום מעמדו אינו יכול לכתוב דברים שצריכים להישאר חסוים, וגם אם ירצה מי יוכל לערוב לו שכך יהיה, ואם כותב יודע שזה ע"ד שיתפרסם
וכל זה פשוט.
גם לענ"ד כך. רק ראיתי שגדולים פה כתבו אחרת.
עיין כאן
וכאן
כך נראית דעתו של ראש ישיבת הפורום הקדוש הרב @מורשת מרן והוא מקורב למרן שליט"א ומסתמא יודע.
אלא שאולי יש חילוק בין האתר לבין ספר כי בסוף דבריו כתב
"לפסקי הלכה אחריות רבה, ואין להקל בזה ראש...
לכן תמיד אם יש אפשרות נוספת לבדוק, עושים את זה."
ודו"ק.
 
אם ראיתה הלכה רופפת פוק חזי
א. ראית שיש מבינים בדעת הראשל לכך ולכך
ב. גם למחמירים אפשר שלדעת הראשל המפרסמים יש להם ע"מ לסמוך
אולי אפשר לומר בזה ספק דרבנן לקולא.
כי יש כאן ס"ס מתהפך.
ואע"פ שבשו"ת רב פעלים באה"ע (סימן ה'?) כתב דהאחרונים כתבו דא"צ מתהפך, מ"מ כ"ש כשמתהפך.
ושוב ראיתי דהוא ס"ס במקום דאפשר לברר, דהרי אפשר לגשת לראש"ל שליט"א ולשאול.
ושוב נזכרתי שמרן שליט"א אמר לי לפני כמה זמן שהוא לא אוהב שמשנים את הצורה שבה הוא נותן את ההסכמה.
על כן להלכה ולמעשה: מי שמקבל הסכמה וכיוצ"ב ממרן שליט"א אין לו לשנות את הצורה, ובמקום צורך גדול, המיקל יש לו ע"מ שיסמוך.
 
ראה בפרטי
מעניין למה הרב @מורשת מרן חושב אחרת. הייתי ממליץ לך לשלוח לו גם בפרטי. אולי יחזור בו. כי הציבור באמת מקבל את דבריו כמוסמכין. ואולי יברר עם מרן שליט"א. כי ביודעי ומכיר על כמה שראו את הדברים בפורום ונמנעו בשם כך לעשות עם המכתבים כרצונם.
 
לענ"ד רוב התשובות שמרן משיב הם ניתנים לפרסום. [וסימוכין לדבר ניתן לראות שבתשובות של מרן, הוא לא כותב ישר את התשובה, אלא "במה ששאל כת"ר האם... הנני להשיב...", מרן מציג את השאלה בתשובה, כדי שגם לאנשים אחרים יהיה אפשרות להבין על מה הולכת התשובה. כך נלענ"ד פשוט].

אא"כ מדובר בשאלה אישית וכיו"ב שבזה תלוי מאוד בנוסח השואל ועוד דברים, שבזה יש לדון כי כל מקרה לגופו.
 
אולי אפשר לומר בזה ספק דרבנן לקולא.
כי יש כאן ס"ס מתהפך.
ואע"פ שבשו"ת רב פעלים באה"ע (סימן ה'?) כתב דהאחרונים כתבו דא"צ מתהפך, מ"מ כ"ש כשמתהפך.
ושוב ראיתי דהוא ס"ס במקום דאפשר לברר, דהרי אפשר לגשת לראש"ל שליט"א ולשאול.
ושוב נזכרתי שמרן שליט"א אמר לי לפני כמה זמן שהוא לא אוהב שמשנים את הצורה שבה הוא נותן את ההסכמה.
על כן להלכה ולמעשה: מי שמקבל הסכמה וכיוצ"ב ממרן שליט"א אין לו לשנות את הצורה, ובמקום צורך גדול, המיקל יש לו ע"מ שיסמוך.
אני כתבתי דברי לגבי פרסום הדברים לא שינוי.
וגם אני שמעתי ממחבר אחד בצפון שהראשל לא אוהב שכותבים הערות וישובים על ההערות שנותן בהסכמות בגוף ההסכמה שלו
 
ושוב נזכרתי שמרן שליט"א אמר לי לפני כמה זמן שהוא לא אוהב שמשנים את הצורה שבה הוא נותן את ההסכמה.
על כן להלכה ולמעשה: מי שמקבל הסכמה וכיוצ"ב ממרן שליט"א אין לו לשנות את הצורה, ובמקום צורך גדול, המיקל יש לו ע"מ שיסמוך.
מדוע? אולי משום שאם משנים את צורת הדף, יהיה פתחון פה לומר שאולי מחבר הספר בדה מלבו את ההסכמה ולא מרן כתבם ח"ו.
אך כיון שהרבה עושים כן בהסכמות לכאו' לא חיישי' להכי.
 
לענ"ד רוב התשובות שמרן משיב הם ניתנים לפרסום. [וסימוכין לדבר ניתן לראות שבתשובות של מרן, הוא לא כותב ישר את התשובה, אלא "במה ששאל כת"ר האם... הנני להשיב...", מרן מציג את השאלה בתשובה, כדי שגם לאנשים אחרים יהיה אפשרות להבין על מה הולכת התשובה. כך נלענ"ד פשוט].

אא"כ מדובר בשאלה אישית וכיו"ב שבזה תלוי מאוד בנוסח השואל ועוד דברים, שבזה יש לדון כי כל מקרה לגופו.
הכל טוב ויפה. סברות יפות או לא. עיינו בדבריו של הרב @מורשת מרן שהבאתי לעיל, ותגידו לי.
 
תראו מה כתב מרן שליט"א בהסכמה לספר חמדת יעקב של הרב חזוט,
מרן מכתבים.jpg
 
חזור
חלק עליון