• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

תוכן לאחרונה על ידי אהרון מ.

  1. א

    בעניין פרקדן

    שלום וברכה לכבוד הרב ידועים דברי הגמרא במסכת ברכות דף יג ע"ב שהרי רבי יהושע בן לוי קילל את מי שישן פרקדן. וגם דברי הרמב"ם בהלכות דעות פ"ד ה"ה. האם יש מקום להתיר לשכב על הגב במקום רפואה (כמו בטיפול רפואי או בניתוח וכדומא) או במקום צורך, לדוגמא יש אנשים שעושים הרפיה עמוקה להירגע בכד' בטוב...
  2. א

    הוצאה בשבת (טכשיטים לאנשים)

    שלום כבוד הרב. כתוב בילקוט יוסף סימן שא (הלכות הוצאה בשבת) להרה"ג הראשון לציון שליט"א לד איש הרגיל לצאת עם איזה תכשיט, כגון טבעת, אף שיש נוהגים להקל לצאת כך לרשות הרבים בשבת, אף במקומות שאין בהם עירוב, וסוברים שאין לחוש שמא יוציא את הטבעת מעל ידו להראותה לאחרים, מכל מקום לכתחלה יש להחמיר בזה...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'