• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

חפש שרשורים

חיפוש גוגל חפש הכל חפש שרשורים חפש הודעות פרופיל חפש תגים

הפרד שמות עם פסיק.
חזור
חלק עליון