• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

תקנון הפורום

תקנון פורום מורשת מרן

פורום מורשת מרן הוקם ע"י המרכז למורשת מרן - להבין ולהשכיל, כדי לתת במה לדיונים ומשא ומתן בתורתו של מרן רשכבה"ג רבינו עובדיה יוסף זיע"א ותלמידיו ומעתיקי שמועותיו, ובראשם הראש"ל והרה"ר לישראל רבינו יצחק יוסף שליט"א. בנוסף, מטרת הפורום לדון בשאר עניינים תורניים והמסתעף מהם, הכל לאורו ורוחו של מרן רשכבה"ג זיע"א, להיות בית לתלמידיו ההולכים על פיו.

להלן כללים ותנאים, אליהם יהיו כפופים כלל החברים בפורום:

א. יש לכתוב הודעות אך ורק באשכול המיועד לכל דבר (השתדלנו לפתוח כמה שיותר נושאים, אם אתם חושבים שיש מה להוסיף תוכלו לכתוב לנו, ונשקול לפי הצרכים וההיענות וכו'). אין לערב כמה נושאים באותו דיון, למרות שיש ביניהם קשר כל שהוא.

ב. יש להקפיד על כותרת ברורה לכל נושא, כדי שהקורא יבין מיד במה מדובר.

ג. יש לכתוב בלשון וגישה ראויה ומכובדת כלפי גדולי ישראל, גם אם הם אינם מהצד של הכותב. לבד מאילו חכמים אשר רבותינו הורו לנו להוקיע את דרכם.

ד. יש לנהוג בלשון נקייה ומכובדת בהתכתבויות בין החברים עצמם, אין לכתוב בצורה אישית, אלא לגופו של עניין. גם כאשר תלמידי מרן רבנו הגדול זיע"א ומרן הראש"ל שליט"א הנמצאים בפורום רואים לנכון להוקיע גברא, או דרך שמייצג, עליהם להיזהר מלזלזל באישיותו, אלא להתמקד בבעיתיות שיש בדרך שמייצג, או בהנהגה שנוהג או מנהיג, ותו לא. ואת אותה דרך או הנהגה, אם צריך אפילו להוקיע בדברים קשים ולדבר נגידם אה"נ, אבל לא על האישיות. זולת אם רבותינו גמרו אומר להוציאו מחוץ למחנה ישראל באופן מוצהר וכדומה, שבזה אין כל חשש כמובן.

ה. כאשר רוצים לדון במו"מ בין החברים בפורום, יש לישא וליתן כנגד דבריהם על מנת להבין או להציע אחרת כדרכה של תורה, כלומר מכח מו"מ של מקורות, ראיות ודחיות ממקורות, קושיות ותירוצים ממקורות, מחלוקת בהבנה, וכדומה, באופן ממוקד, בעצם דברי אלקים חיים עצמם במקורות השונים. ולא מסברות הכרס.

ו. לאורך הזמן ישנה תופעה של אנשים אשר מטרתם רק לנגח ולהתנגח במרן ובתורתו, או אפילו רק להביע דעתם והכרעתם אחרת מדרכו והכרעתו של מרן בתורתו, או אחרת מדרכו והכרעתו של מרן הראש"ל שליט"א, ועל כן הננו להבהיר שוב, שכאמור לעיל, בית של תורה נכבד זה, נבנה עבור תלמידי מרן, ההולכים וצועדים לאורו. ולכן אף שבוודאי ראוי "לשאול ולהתייעץ" עם חברי הפורום ורבני הפורום בדברים המוקשים ללומד בדרכו ותורתו של מרן, "במטרה להצליח לתרץ או להבין יותר טוב ונכון את דעתו", אבל בהחלט לא תתאפשר "הבעת עמדה" נגד או היפך תורתם ודרכם של רבותינו הנזכרים, לא תתאפשר "הצגת" קושיות טענות או ראיות "שמטרת הצגתם היא לבאר מדוע בדבר זה או אחר צריך להכריע אחרת מרבותינו הנזכרים", וק"ו שלא תתאפשר קנטרנות מכל סוג שהיא.

ז.
אין לדון בפורום לגופם של אנשים, לבד מאלו שהורו לנו גדו״י.

ח. משתמש אשר לא נוהג כהנ"ל, ו/או המערכת רואה אי התאמה בחברותו בפורום, כגון שניכר מבין ריסי עיניו שכל מטרתו לקנטר ולהתריס, או שרואים שרוצה לנצל במה חשובה זו לרעה, הרשות ביד המערכת לנקוט כנגדו "עיצומים" (גרימה לבעיות בהתחברות וקשיים בהעלאת תכנים) ואף למחיקתו כליל מהפורום, זאת בלא הודעה מוקדמת.

ט. הודעות שהמערכת רואה לנכון שאינם ראויות לפרסום בפורום, ימחקו או יעברו עריכה, כראות עיני המערכת.

י. למערכת הזכות להוסיף / לשנות תקנון זה, מתי שתרצה, והרשות לנהל את הפורום כפי העולה על רוחה, ועל פי דעת תורה.

יא. אין להשתמש בפורום ככלי פרסום שיווקי לצורך מסחר, אלא בתיאום מראש עם המערכת.

יב. תקנון זה יחול הן על החברים הרשומים בפורום עתה, והן את אלו שירשמו בעתיד.
 
נערך לאחרונה:
חזור
חלק עליון