• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

המימונה המרכזית העיה"ת אלעד ת"ו

#1
ב"ה זכינו לראות באור פני מלך חיים מרנן ורבנן ובראשם מרן הראש"ל שליט"א, מרן חכם שלום שליט"א וחכם שלום בעדני שליט"א שהאצילו מדיברותם ומברכתם על אלפי(!) המשתתפים שגדשו את ביה"כ עץ חיים שבו נערכה חגיגת המימונה המסורתית, אירוע שנמשך עמוק אל תוך הלילה, מסמר הערב היה משאו של מרן הראש"ל שליט"א שכאמור כיבדנו בנוכחותו, ובשעה 12:45 לערך השמיענו דברי קודשו וברכתו.
כמו"כ ערך יו"ר שס באלעד ר' צוריאל קריספל הי"ו סיום מסכת הוריות והודה לרדיו קול חי וקו דרך המלך על שידור האירוע.

בקרוב נשלח קישור של ההסרטות מדברי קדשם של רבותינו שליט"א.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'