• ניתן למסור שמות לתפלה בציונו של מרן בערב ראש השנה, במעבר לאתר מורשת מרן הראשי, ולחיצה על הבאנר. שנה טובה ומבורכת!

למה לא מעלים לאתר מורשת מרן את הפגישה של הרבנים?

קישורים לאתר 'מורשת מרן'