• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com
  • לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

מקור למי שבא בחלום

#1
שלום רב וישע יקרב לכל בני התורה היקרים המסולאים בפז ושותים בצמא דברי קדשו של מרן עטרת ראשנו זיע"א.
רציתי לשאול, אדם שבאים אליו בחלום (והחלום אמת, ואין בו משום דבר שבא מהאוכל שאכל, וכדומה) היכן מובא בספרים כי אין אפשרות לבוא בחלום אלא אם כן נתנו לו רשות מבית דין של מעלה?
זה מאוד דחוף בשבילי, אני חייב את המקור בשביל לסגור ספר שאני כותב.
יישר כוח!
 
#2
כגון זה בספר חסידים (סימן אלף קלג): לא ניתן רשות לנפש להגיד לאוהבו בזה העולם גזירות של מעלה. ע"כ. ומשמע שאם מגיד הוא ברשות. אלא שלמעשה מאן לימא לן שחלום זה הוא מן האמת או מהרהורי לבו ביום וכדומה.
 
נערך לאחרונה:

קישורים לאתר 'מורשת מרן'