• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

נוסח הקדושה במוסף של ר''ח

#1
ראיתי למו''ר הראש''ל שליט''א שכתב בספרו 'ילקוט יוסף' בנוסחאות התפילה שצריך לומר במוסף של ר''ח "כתר... ועמך ישראל" ולא כמו בשבת ויו''ט שאומרים "עם עמך" ואולם ראיתי בחו''ע חנוכה עמ' שג- שה שמחלק אך בסוף מביא "אולם הגרי''ח ברב פעלים שגם במוסף של ר''ח ישי להם כנף למלאכים לומר שירה, אנו נוהגים לומר "עם עמך " כמו בכל השבתות ע''ש. עכ''ל החזו''ע.
רציתי לשאול האם כך מסיק הרב או כמו שכתב בילקו''י?
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'