• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com
  • בשורה משמחת: בעז"ה עומד לצאת לאור בימים הקרובים ילקוט יוסף ברכות חלק א' החדש. מחיר מוזל לקבוצות הנרשמים מראש (כגון כוללים, קהילות, בתי כנסת וכדו'), לפרטים והרשמה יש לפנות למרכז למורשת מרן במייל: y@moreshet-maran.com

הרב ישראל מאיר יונה

סיפור מרגש יש לרב יונה עם מרן זיע"א לגבי הספר שיטות קמאי... היודע יודע ושוב ראיתי שפירסמו זאת לעיל (עמ' כב) ורווה בנחת וגעגוע למרן זיע"א נפשך
 
שם הרב אומר במפורש שהרב יעקב למד חברותא יחד עם מרן יותר מכל הבנים שזה אומר שגם שאר הבנים למדו חברותא עם מרן אך חכם יעקב היה יותר ומאידך כמה פעמים מו''ר הרשל''צ אמר שאף אחד לא למד עם מרן בחברותא צ''ל שהרב שהספיד את חכם יעקב זצוק''ל הרב קרא ללימוד אבא (מרן) עם בניו חברותא אך לא במובן של חברותא כמו שאתה לומד עם חברך בכולל וכשרצה מרן להספיד את אחיו חכם יעקב הוא לא יגיד שמרן לימד אתו או למד עימו העדיף להשתמש בלשון יותר מכבד של חברותא כנלענ''ד ליישב את דברי הרב
מרן ע"ה למד חברותא ממש עם חכם יעקב ותול"מ
 
כמה פעמים מו''ר הרשל''צ אמר שאף אחד לא למד עם מרן בחברותא
אמת. וכן יאמר במוצ"ש הבעל"ט ויוסיף שהוא כשר לעדות... ויסייג שבבחרותו כן למד חברותא עם חכב"צ רבב"ח ורצ"ל.
ומה שאמר על חכם יעקב והבנים נראה שהכוונה להתעניינות בתוכן לימודם כילדים ולא לחברותא ממש
 
ויש בזה הרבה נפק"מ. בפרט שעכשיו חולק על מרן זצ"ל רבות.
מה עניין זה לזה?
יכול להיות שהיה חברותא הדוק למרן, ובכל זאת אחר כך לחלוק לפי העניין, כדרכה של תורה. [רק תעשה לי טובה אל תהיה ילדותי לשאול 'מדוע הוא לא שאל את הכל בזמנו כשהיה חברותא'....].
 
יש הלצה ידועה שלחזו''א יש שתי סוגי תלמידים אלו שלומדים ועושים לפי מה שכתוב בספרי החזו''א.
ואלו שקבלו ממנו את דרכי הלימוד ולומדים סוגיא בצורת הלימוד שלו גם אם לפעמים הם גם חולקים עליו
 
יש הלצה ידועה שלחזו''א יש שתי סוגי תלמידים אלו שלומדים ועושים לפי מה שכתוב בספרי החזו''א.
ואלו שקבלו ממנו את דרכי הלימוד ולומדים סוגיא בצורת הלימוד שלו גם אם לפעמים הם גם חולקים עליו
אני בטוח שאם תשווה את צורת הלימוד של יביע אומר ושל הלכה ברורה, תראה שהם לא הולכים באותה דרך ואותה צורת לימוד.
מכאן שיש תלמידים מסוג שלישי.
 
חזור
חלק עליון