• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

ספרים המסכמים

אני עוקב אחריו הרבה שנים וב-95 אחוז הוא הולך כמו מרן זצ"ל, וגם בשיעורים מכריז עוד פעם אחר פעם,
גם בספריו, ע"פ רוב תמיד מביא כל הדעות ומסיק להלכה (כשכותב "וכן הלכה") כדעת מרן זצ"ל
ופעם נשאל על כך למה מכריע כדעת מרן זצ"ל כמעט בכל הלכה, והשיב: רוב ככל הספרדים בעולם (90 אחוז) הולכים לאורו של מרן זצ"ל, א"כ פשוט שממשיכים אנו בדרכו!
עיין בהקדמות לספריו
 
אני עוקב אחריו הרבה שנים וב-95 אחוז הוא הולך כמו מרן זצ"ל, וגם בשיעורים מכריז עוד פעם אחר פעם,
גם בספריו, ע"פ רוב תמיד מביא כל הדעות ומסיק להלכה (כשכותב "וכן הלכה") כדעת מרן זצ"ל
ופעם נשאל על כך למה מכריע כדעת מרן זצ"ל כמעט בכל הלכה, והשיב: רוב ככל הספרדים בעולם (90 אחוז) הולכים לאורו של מרן זצ"ל, א"כ פשוט שממשיכים אנו בדרכו!
מעניין אז למה הוציא מפיו שלאכול פפושדו זה להיכנס בספק בכרת. כך לדבר על מרן זיע"א? מרן אכל ספק כרת?
 
ואני שואל לטעם הב' שהובא לעיל כטעם ראשון, את שאלתי כנ"ל.
חכם יעקב זיע"א לא הלך בדרכו של מרן זיע"א ולא הסתיר זאת. אבל פה, מנסים להדביק לרב חותה שליט"א שמסכם את דברי מרן זיע"א ועל זה תלונותיי.
ואין עימי העיתות כעת, דעסוק בסוגיית מוקצה מחמת חסרון כיס בפלאפון פשוט.
 
חזור
חלק עליון