• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

קו של הלכה יומית בהלכות שבת לאור קריאת גדולי ישראל לרגל המצב

נ ליסואר

Active member
לרגל המצב הורו גדולי ישראל הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א הורה ללמוד כל יום שני הלכות בהילכות שבת ולשם כך נפתח קו טלפון שנאמרות שם כל יום שני הלכות בהלכות שבת מספר אורחות שבת
ספר אורחות שבת ספר חשוב בהלכות שבת שממצא את הכללים בגדרם וגם למעשה אלא שעיקר הספר הוא על פי האשכנזים ולכן ראיתי לנכון שמי שיכול להקים קו הלכות שבת שילמד הלכות שבת על פי פסקי הספרדים לדעת השוע ודעת הפוסקים הספרדים חזוע וילקוט יוסף אור לציון וכף החיים
מי שיכול לקחת יוזמה תבוא עליו בירכת טוב
 
חזור
חלק עליון