• ניתן לשלוח יישובים בתורת מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה, שיודפסו בע"ה בקובץ בית יוסף מהדורת תשפ"ה למייל: office@moreshet-maran.com בקובץ וורד, עד לחג השבועות תשפ"ד, אין התחייבות לפרסום, והרשות נתונה לערוך את הדברים לפני הפרסום.

תרבות האוכל היהודי: מסע חגיגי לעולם הצ'ונטיות של ליל שישי

אני רק רוצה לשאול בתקווה שלא יכעסו עלי
אני לא כ"כ מחבב צ'ונט
אבל בהיותי בישיבה כל שבוע שיש קבוצה של בחורים שהולכים לצ'ונט
היתיי מצטרף אפי' שהראשיבע תמיד דיבר נגד זה,
ולמה? כי יש אוירה שכולם הולכים, וכי הלכתי לצ'ונט בשביל צ'ונט?

השאלה הגדולה היא: מה תעשו בכה"ג שכל חכמי וגדולי הדור וכו' ידברו על כך
אבל מחר הבן שלכם נמצא בישיבה ואומר "אבא יצאתי עם כולם לצ'ונט"
אם תנזפו בו, שבוע הבא הוא ילך בלי להודיע
 
השאלה הגדולה היא: מה תעשו בכה"ג שכל חכמי וגדולי הדור וכו' ידברו על כך
אבל מחר הבן שלכם נמצא בישיבה ואומר "אבא יצאתי עם כולם לצ'ונט"
אם תנזפו בו, שבוע הבא הוא ילך בלי להודיע
זה לא העניין האם ללכת או לא ללכת הענין שלא לעשות מכך ענין כמו שהביא ידידנו רבי יצחק משען לעייל ה''י
 
אני רק רוצה לשאול בתקווה שלא יכעסו עלי
אני לא כ"כ מחבב צ'ונט
אבל בהיותי בישיבה כל שבוע שיש קבוצה של בחורים שהולכים לצ'ונט
היתיי מצטרף אפי' שהראשיבע תמיד דיבר נגד זה,
ולמה? כי יש אוירה שכולם הולכים, וכי הלכתי לצ'ונט בשביל צ'ונט?

השאלה הגדולה היא: מה תעשו בכה"ג שכל חכמי וגדולי הדור וכו' ידברו על כך
אבל מחר הבן שלכם נמצא בישיבה ואומר "אבא יצאתי עם כולם לצ'ונט"
אם תנזפו בו, שבוע הבא הוא ילך בלי להודיע
תתפלא לשמוע אבל אצלי השיטה היא לגזול את החנית מיד המצרי, דהיינו הבחורים רוצים צ'ונט ואני יודע שאני לא יוכל לעצור אותם, אין בעיה תביאו לי גם מנה קטנה, אני נגעל מהטעם של זה וזה עושה צרבות, אבל בלי להשים לב הם בידים שלי, אנחנו יכולים לדבר על מה שצריך ולהעביר את המסר בצורה יפה
 
חזור
חלק עליון