• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

עלון "מרן מאור ישראל"

קישורים לאתר 'מורשת מרן'