• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

קובץ בית יוסף - החלק שלך בתורתו של מרן!

קישורים לאתר 'מורשת מרן'