• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com
מנהל ראשי
הצטרף
הצבעה/לייק
20

הודעות פרופיל פעילות אחרונה פרסומים פרופיל

  • עדיין אין הודעות בפרופיל מנהל ראשי.
  • טוען...
  • טוען...
  • טוען...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'