• לכל השואלים: ע"י לחיצה על "מה חדש?" תוכלו להתעדכן בהודעות האחרונות בפורום.

תוכן לאחרונה על ידי נתן

 1. נ

  ספר הלכה ברורה סימן לא לגבי הנחת תפילין בחול המועד.

  דיוק מרבנו בחיי על התורה שהרב לא הביא.והוא תלמיד רשב"א גם בזמן הריטב"א שהביא הרב הלכה ברורה. "...ויש לך להתעורר בכאן כי נרשם בכאן אות שי"ן שהיא הלכה למשה מסיני, והוא כאלו אמר וראו כל עמי הארץ כי שי"ן עליך ויראו ממך. ועוד חלוף השם הגדול בא"ת ב"ש עולה במספר שי"ן, והוא שי"ן רבתי של שיר השירים...
 2. נ

  מה דעת הרב עובדיה האם רשי פוסק?

  מרן הרב עובדיה יוסף בספרו הליכות עולם על ספר בן איש חי חלק א עמוד טו כותב על יחסו של מרן הבית יוסף לפירושי רש"י ותוספות (הביא אחרונים -הרדב"ז רבי עקיבא איגר והגר"י פלאג'י)...וכן בנו מרן רב יצחק יוסף בספרו עין יצחק חלק א עמוד שנז כתב שרש"י אינו פוסק לפי המאירי והחיד"א והבית יוסף.(והביא עין יצחק...
 3. נ

  האם בספר הלכה ברורה דן בדקדוק באותיות ק"ש האם הוי מן

  זו הקדמה.לא תשובה.
 4. נ

  האם בספר הלכה ברורה דן בדקדוק באותיות ק"ש האם הוי מן

  הרב בהליכות עולם בהקדמה קבע שזה כלל לפי מרן הבית יוסף וסיעתו ולא במקום מסוים.

קישורים לאתר 'מורשת מרן'