• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

Shlomo

Shlomo לא סיפק מידע נוסף.

קישורים לאתר 'מורשת מרן'