• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

הפעילות האחרונה של shriraviv1000

 • shriraviv1000
  יישר כוח עצום!!!! כבודו עזר לי מאוד, במשך חצי שנה אני תר אחרי המקור לזה. ופה פחות מיום לאחר שהעליתי את השאלה למקור כבר ענו. אשריכם...
 • shriraviv1000
  shriraviv1000 אהב פוסט של כהן בשרשור ויתור על אמירת קדיש.
  כף החיים סי' נג אות צו שם הגה. ואין לאדם להתפלל בלא רצון הקהל וכו'. ואין להתקוטט בעבור שום מצוה כגון גלילות ספר תורה וכיוצא בו דהרי...
 • shriraviv1000
  shriraviv1000 השיב לנושא מסכת סוכה.
  יישר כוח על ההתייחסות לשאלה. אבל האמת אני כבר הרבה זמן מחפש על סגולה לשמירה. סגולה לשמירה ממחלוקת מצאתי כבר הרבה ספרים שכתבו את זה...
 • shriraviv1000
  shriraviv1000 פרסם את הנושא מסכת סוכה ב- בקשת מידע.
  האם ידוע למישהו היכן כתב החיד"א שמסכת סוכה היא סגולה לשמירה על האדם? אני מדגיש, מסכת סוכה, שמי שלומד אותה היא סגולה לשמירה אני זמן רב...
 • shriraviv1000
  שמעתי מגאון בקי בהלכה, שאמר בזו הלשון: "כף החיים אומר, אם אדם מוותר לשני לומר קדיש, שניים רוצים לומר, מי שיוותר ויאמר לשני לומר, המעלה...
 • shriraviv1000
  קשה מאוד לדעת להיכן התכוונת .כי הקובץ הנ"ל כבר לא מצוי, והפסיקו להדפיס אותו מזמן. אם אתה יכול להעלות לכאן צילום הנה מה טוב אם לא, אין...
 • shriraviv1000
  אני מחכה שכת"ר ישלח לכאן מקום אחד שכתבו תלמידי מרן ליישב דבריו בכח בכל מחיר גם כשאין הדברים נכונים. בכבוד!
 • shriraviv1000
  נשמח אם כת"ר יעלה לכאן מקום אחד שכתבו תלמידי מרן זצ"ל יישב דבריו "בכח בכל מחיר גם כשאין הדברים נכונים". בכבוד!!!
 • shriraviv1000
  היכן ההקלטה?
 • shriraviv1000
  מהיכן ההקלטה של הגרב"צ?
 • shriraviv1000
  shriraviv1000 השיב לנושא במבה.
  נאמנים עלינו דברי הראשון לציון שהיה נוכח שם, ואילו דברי הרב אבא בם, איני יודע במעשה זה אשר כתב, מהיכן לקחו. שהרי הראשון לציון בכמה...
 • shriraviv1000
  יש לכך ראיה ממה שכתב מרן זיע"א, כי שו"ת אור לציון ח"א כתבו הרב בעצמו, ואילו חלק ב ערכו אותו מתוך כל מיני שמועות או תשובות שענה תוך כדי...
 • shriraviv1000
  shriraviv1000 השיב לנושא במבה.
  ראשית כל מה שכת"ר כתב בראשית מכתבו הקודם, לגבי האמת לאמתה. שנית לגבי מה שכתב בירחון אור תורה, הרחבתי יותר מהספר הליכות חיים בהסכמתו, על...
 • shriraviv1000
  shriraviv1000 השיב לנושא במבה.
  מה לעשות שמרן הראשון לציון כבר אמר כמה וכמה פעמים בשיעוריו, כי יש אנשים אשר מחפשים את האמת, אבל את האמת לאמתה אינם מחפשים... אנחנו רואים...
 • shriraviv1000
  shriraviv1000 השיב לנושא כתיבת הערות.
  זה מה שמרן הראשון לציון אמר בשיעורו לאחרונה, שיש חכמים שתוקפים ואומרים "כך מרן הרב עובדיה היה עושה, מדבר בתקיפות. לא תגורו מפני איש"...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'