• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

אבא שאול ארוך בדורו

#1
בגמרא נדה (כד סוע"ב) הגמרא מביאה כל מיני שמות של חכמים מזמן הגמרא שהיו גבוהים, ואבא שאול היה גבוה מכולם.
[חוץ מזה שהגמרא רוצה לומר לנו כמה עוג מלך הבשן היה גבוה] בשביל מה הגמרא מביאה את שאר שמות החכמים שהיו גבוהים?
ומלבד מה שכתב מהרש"א במקום.
תודה רבה מראש.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'