• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

אבא שאול ארוך בדורו

#1
בגמרא נדה (כד סוע"ב) הגמרא מביאה כל מיני שמות של חכמים מזמן הגמרא שהיו גבוהים, ואבא שאול היה גבוה מכולם.
[חוץ מזה שהגמרא רוצה לומר לנו כמה עוג מלך הבשן היה גבוה] בשביל מה הגמרא מביאה את שאר שמות החכמים שהיו גבוהים?
ומלבד מה שכתב מהרש"א במקום.
תודה רבה מראש.
 
#5
בספר דברי מלכיאל טננבוים, כתב בזה פירוש, תוכל לראותו באוצר החכמה שכעת פתוח לכולם (מצאתי בעזרת מפרשי האוצר שלהם https://mefo.otzar.org/#/t/13566/b/173937/p/53/s/146040)
1592105757849.png
מספר ילקוט המאירי איזראעל

1592105881240.png
ומספר מאיר עיני בן דב
1592105846849.png
והנה גם דבר פלא מספר מלל לאברהם בן שטרית וצע"ג ואולי אפשר לבארו ע"פ הנ"ל שאין השכינה שורה אלא על בעל קומה (וזכור לי שראיתי מה שכתוב בזה אולי בספר אוצר פלאות התורה)
1592105655340.png
וראה עוד שם במפרשי האוצר
 
נערך לאחרונה:

קישורים לאתר 'מורשת מרן'