• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

איסור אכילה ומלאכה בערב פסח עד שיבער החמץ

#1
במג"א סי' תמה סוף סק"ב כתב "ואסור בכל המלאכות כשמגיע זמן השריפה עד שישרוף החמץ כמ"ש סי' תל"א". (והובא גם בחזו"ע פסח עמ' סה)
מה זה זמן השריפה? מתחילת היום? [א"כ איך אוכלים בסעודת סיום מסכת] משעה שישית? [שכבר חמץ אסור בהנאה ואין אפשרות אחרת]
והאם גם אסור חצי שעה לפני כמו בבדיקת חמץ
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'