• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

ביול הזמנה עקב פיגור זמנים

#1
הזמניתי קונטנר של סירים מסין כדי שיגיע עתה לפני פסח, אך עקב המצב אין הסירים יכולים להגיע כלל אלא אחר פסח, האם אני יכול לבטל את קנין ההזמנה ללא כל חשש, או שעלי לקבל את ההזמנה אחר פסח לשלם פחות. נאמר לי שהרב יצחק דיבר בענין דומה .

כבקשת הרב הרני שואל ולא אגיב על התשובה במדור זה כלל, הסבירו לי איפה המדור המתאים לכך
 
#2
שלום וברכה
ניתן לבטל ללא חשש כיון שלא עומדים בתנאי המכר דהיינו ההזמנה לזמן מסויים, ואין כוונתכם בהזמנת המוצר לאחר זמן, אין כאן חשש של איסור ביטול מכר, והוי כמום במכר דבטל כמבואר בשלחן ערוך חושן משפט (סימן רלב ס"א).
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'