• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

ברכי נפשי בר''ח

#3
קיבלתי במייל את ההלכה היומית מהמרכז למורשת מרן ושם כתוב שלפני תפילת ערבית צריכים לומר "ברכי נפשי" ושאלתי האם אפשר לומר מקרא-תהילים בלילה ועוד שבחזו''ע כתב בסוגריים למתפללים לפני צאת הכוכבים יאמרו הנ''ל?
 
#4
זו שאלה למרכז מורשת מרן ולא על ילקו"י, האמת שיש גם עוד אי אילו דיוקים בספר 'אוצר דינים לאשה ולבת' (כך יצא כשהרב ללוש קרא את זה בביתו שבת אחת)
 
#5
לא נראה לי שזה מאוצר דינים אבל בכל מקרה נצפה לתשובתם בענין אולי ישאלו את מו''ר שליט''א
זכור לך על איזה דיוקים מדובר אני מכיר את המגיהה מקרוב ממש אך כמובן תמיד יש מה לשנות...
 
#7
הרב מוצפי בספרו כתב שאביו המקובל ר' סלמן זצ"ל העיד שבבית הכנסת של הבן איש חי היו אומרים ברכי נפשי גם בלילה. והוא הסביר שכל פרקי תהילים שהוא חלק מהתפילה מותר לאמרו גם לדעת הזוהר. ע"ש
 
#10
אמירת ברכי נפשי בליל ר"ח מופיעה כבר בסידור הידוע שנדפס בונציה רפ"ד שעליו ערך מהרח"ו את הגהותיו כנודע, ושם כתוב לומר 'בליל' ר"ח. והאר"י לא העיר על זה שאין לומר כמו שהעיר על המזמורים במוצ"ש, ונראה מזה שאין כל מניעה לומר גם בלילה, וזה כמו שאר הפסוקים שאומרים כשיר למעלות והוא רחום ועוד.
1592238398481.png
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'