• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

גליונות לפרשת אמור תשע"ח

מנהל ראשי

Administrator
חבר צוות
#1
בסיעתא דשמיא אנחנו פותחים את האשכול הזה, אשר מטרתו לרכז מגוון של עלונים לשבת קודש.

שימו לב!

יש להעלות עלונים אך ורק שדעת חכמים נוחה מהם.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'