• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

הכתרת הרב הראשי לטבריא רבי משה בוןחבוט שליט"א

#1
רן ראש הישיבה הגר״ש כהן: ״זכתה טבריה למרא דאתרא שמאחד בין כולם ומחולל מהפכה אדירה בכשרות • הראש"ל הגר״י יוסף: ״מספריו רואים את היקף ידיעותיו בכל מכמני התורה״ • גלריה וסיקור
מאות מתושבי העיר טבריה גדשו אמש את היכל בית הכנסת הגדול ״פורת יוסף״ לרגל מעמד הכתרת הרב הראשי לעיר הגאון רבי משה צבי בוחבוט.
מרנן ורבנן גדולי ישראל ובראשם נשיא מועצת חכמי התורה, מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן והראש"ל הגר"י יוסף, המרא דאתרא הגרא"ד אוירבעך, הגאון הצדיק רבי דב הכהן קוק, פיארו את המעמד הנשגב לכבודה של תורה לצד רבני ערים, דיינים, אישי ציבור ונכבדים ,
יו״ר ש״ס השר הרב אריה דרעי , ראש העיר מר יוסי בן דוד, מ"מ רה"ע הרב אליהו זגדון, נכבדי ופרנסי העיר.
הקהל הנרגש עמד על רגליו בעת שהרב הראשי הנבחר הגרמ״צ בוחבוט בירך בהתרגשות את ברכת ״שהחיינו״ כאשר נשיא מועצת חכמי התורה והראש"ל עוטפים אותו בטלית. כשלאחמ"כ חתמו על כתב ההכתרה.
את המשא המרכזי נשא מרן ראש הישיבה הגר״ש כהן שעמד בדבריו על הצורך בבחירת רב עיר ראוי וירא שמים ואמר כי ברוך השם זכתה טבריה למרא דאתרא שגורם לאחדות בין כולם ובירכו שימשיך בכוחו זה להאהיב את התורה על הציבור ולקדש שם שמים בעיר הקודש טבריה.
כמו כן הזכיר מרן ראש הישיבה את מהפכת הכשרות האדירה שנעשית בחודשים האחרונים במערכת הכשרות מהדרין בטבריה ע״י הרב הנבחר
.
הראש"ל הגר״י יוסף אמר בדבריו כי מי שמעיין בספריו של הרב הנבחר רואה את העומק והיקף ידיעותיו הנרחבות בכל מכמני התורה, ובירכו שימשיך ויזכה הלאה להפיץ מעינותיו חוצה למען עם ישראל״.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'