• לקראת יום השנה השביעי למרן, יצא לאור בס"ד קובץ בית יוסף תשפ"א (גליון מו) לרכישה באתר "מורשת מרן שופס": shops.moreshet-maran.com

הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#2
בראשית פרק כ"ח פסוק כא. ושבתי בשלום אל בית אבי. לכאו' הול"ל לשלום כמש"א בשלהי ברכות?
לכאורה כל הבעיה היא עם המילה "לך" שהיא משתמעת לשתי פנים, וכשאומרים לאחריה את המילה "שלום" עם אות ב, משמע לדבר לא טוב, וכמו שאומרים למת "ואתה לך לשלום" וכו'. משא"כ כאן שאין את המילה "לך" אלא רק "ושבתי".
 
#3
לכאורה כל הבעיה היא עם המילה "לך" שהיא משתמעת לשתי פנים, וכשאומרים לאחריה את המילה "שלום" עם אות ב, משמע לדבר לא טוב, וכמו שאומרים למת "ואתה לך לשלום" וכו'. משא"כ כאן שאין את המילה "לך" אלא רק "ושבתי".
הסבר נפלא. יישר כח.
[מש"כ שאומרים למת ואתה לך לשלום, ט"ס בדבריו, וצ"ל לך בשלום].
 
#4
בפרשת השבוע, תולדות: "אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום אתה עתה ברוך ה'".
הנה כאן אני מבין שכן מדובר על "הליכה", ולמרות זאת נכתב "בשלום" ולא לשלום. אולי נגיד שאבימלך לא ידע את הענין הזה....
 
#5
גם לי עלתה השאלה הזו, ותירצתי לעצמי שפה הוא פשוט מספר מה שהיה ששלחו אותו בשלום, שהוא לא יכול לומר ששלחו אותו 'לשלום' כי אין הם אפוטרופוסים על מה שיקרה לו, משא"כ בברכה שיכולים לברך מה שרוצים (וכמו שלא יכולים לדוג' לומר לו ששלחו אותו 'להתעשר', אע"פ שיכולים לברך אותו בכך).
 
#6
גם לי עלתה השאלה הזו, ותירצתי לעצמי שפה הוא פשוט מספר מה שהיה ששלחו אותו בשלום, שהוא לא יכול לומר ששלחו אותו 'לשלום' כי אין הם אפוטרופוסים על מה שיקרה לו, משא"כ בברכה שיכולים לברך מה שרוצים (וכמו שלא יכולים לדוג' לומר לו ששלחו אותו 'להתעשר', אע"פ שיכולים לברך אותו בכך).
הסבר נאה ומתקבל.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'