• ניתן למסור שמות לתפלה בציונו של מרן בערב ראש השנה, במעבר לאתר מורשת מרן הראשי, ולחיצה על הבאנר. שנה טובה ומבורכת!

הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#2
בראשית פרק כ"ח פסוק כא. ושבתי בשלום אל בית אבי. לכאו' הול"ל לשלום כמש"א בשלהי ברכות?
לכאורה כל הבעיה היא עם המילה "לך" שהיא משתמעת לשתי פנים, וכשאומרים לאחריה את המילה "שלום" עם אות ב, משמע לדבר לא טוב, וכמו שאומרים למת "ואתה לך לשלום" וכו'. משא"כ כאן שאין את המילה "לך" אלא רק "ושבתי".
 
#3
לכאורה כל הבעיה היא עם המילה "לך" שהיא משתמעת לשתי פנים, וכשאומרים לאחריה את המילה "שלום" עם אות ב, משמע לדבר לא טוב, וכמו שאומרים למת "ואתה לך לשלום" וכו'. משא"כ כאן שאין את המילה "לך" אלא רק "ושבתי".
הסבר נפלא. יישר כח.
[מש"כ שאומרים למת ואתה לך לשלום, ט"ס בדבריו, וצ"ל לך בשלום].
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'