להורדה: קובץ "משנת יוסף" גליון כו-כז

קישורים לאתר 'מורשת מרן'