• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

לכבוד רבני האתר

#1
שלום לכבוד הרבנים,יש לי מספר שאלות;
א. האם מותר למציל לעבוד בחוף ים מופרד של נשים אף על פי שהן מגלות את המקומות המכוסים שבגוף?ואם כן האם זה על פי דין פיקוח נפש? ואם כן אז איך בדיוק? הרי המציל יושב אף לפני שבא לידינו מקרה של פיקוח נפש ופשוט מסתכל לראות ואפילו שזה לצורך עבודתו הרי סוף סוף אין פיקוח נפש והגם שעינינו הרואות שמרבית הימים אין מקרה טביעה ברוך השם אז איך ניתן לו לעבור על איסורים חמורים כאלה?
ב. לגבי דין תינוק שבוי שמרן זצ"ל אדוננו מורנו פסק לגבי חילונים שאינם מבזי התורה בעין שהם כתינוקות שבויים; האם הם כאנוסים גמורים והם לא בגדר מה שנפסק בשולחן ערוך שלא מתאבלים עליהם ולובשים ומתעטפים לבנים ואוכלים ושותים ושמחים אף על פי שסוף סוף הם כופרים בתורה ופורשים מדרכי ציבור? ואם כן אז גם במקום שמבטאים כפירתם בשפתיים (אך לא שונאי ישראל כגון האומרים מה אהנו לן רבנן וכו')?
ג. מי שאכן בגדר תינוק שבויי וסוף סוף הרי הוא כופר ואפיקורס; מה שנפסק שראוי לקרבו למצוות זהו רק לכתחילה אבל בדיעבד שרי להרגו או לעולם אסור?
ד. חרדי מבית שגדל בישיבות והיה לאיש ונפל לתהומות רחמנא לצלן, או חילוני שחזר בתשובה שלמה ולמד שנים בישיבות והיה לישראל כשר אך חזר לסורו שלא מחמת כפירה כגון פיתויי יצר הרע וכדו' מה דינם? האם הוא נידון כמזיד גמור? וכן הבעל תשובה שסרח, האם דינו כמזיד גמור או עדיין לתינוק שבויי ייחשב?
 
נערך לאחרונה על ידי מנחה:

הרב שמעון ללוש

Active member
חבר צוות
#2
ב"ה
שלום וברכה.
במענה לשאלותיך:
א) אסור באיסור מוחלט למציל לעבוד בחוף שרוחצות בו הנשים.
ב) חילוניים שבזמנינו אינם ממש בגדר תינוקות שנשבו, ולכן אינם מצטרפים למנין, ומעיקר הדין מותר להלוות להם בריבית באופנים מסויימים, ועוד כמה דוגמאות לזה. שהרי יודעים מה אסור ע"פ התורה ומה מותר, אלא שלא מעריכים נכון את התורה ואת רצון ה', ולכן אינם מקיימים. ואילו תינוקות שנשבו הם אינם יודעים כלל שצריך לקיים תורה ומצוות. אולם מאידך, גם החילונים שבזמנינו, אינם עוברים על התורה מתוך הבנה במשמעות הדברים, ולא משרירות לב כל כך, אלא מחמת שלא גידלו אותם עם הערכים הנכונים, ולכן כן מתאבלים עליהם וכן משתדלים בטובתם ובכבודם, לאהוב אותם ולקרב אותם לתורה.
ג) לקרב תינוק שנשבה זה לכתחילה, ולמצוה רבה יחשב. וחלילה וחס להורגו, זה מעשה רציחה ממש, ואפילו לצערו או לגרום לו עוגמת נפש אין שום היתר. אלא אדרבא, לאהוב את הבריות, לדאוג לטובתם, ולקרבם לתורה.
ד) חרדי מבית שנפל בפיתויי היצר, וכן בעל תשובה שחזר לסורו מחוזק הפיתוי, אינם כדין תינוקות שנשבו כלל, אולם עדיין יש לרחם עליהם ולהתפלל עליהם שיזכו לזבוח יצרם ולשמח את בוראם, ולהיות עובדי ה' אמיתיים.
בברכה רבה וכל טוב
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'