• מעוניינים להכניס את הספר שלכם או לרכוש את ״אוצר החכמה״? שלחו מייל לכתובת: otzar@moreshet-maran.com
ה

הודעות פרופיל פעילות אחרונה פרסומים פרופיל

 • המשך:
  2. האם הדין דומה במרק שהנחתי אותו על הפלאטה לפני שהפלאטה נדלקה (ע"י שעון שבת) ?
  3. שאלה כללית בדיני רוב ומיעוט - יש הטוענים כי הרב זיע"א מקל רק ברוטב בעלמא, כמובא בחזו"ע א בתשובתו לרב משאש, אבל מצד שני בחזו"ע ד לא משמע שמדובר ברוטב בעלמא, האם זה נכון להגיד שחזו"ע ד היא משנה אחרונה מכיוון שהיא מעודכנת יותר ?
  תודה רבה לרב.
  שלום לכבוד הרב !
  אנחנו עוסקים בכולל בהלכות שבת, ויש לנו כמה שאלות לכבוד הרב בתורת מרן זיע"א:
  1. הסתפקנו האם לדעת מרן זיע"א יהיה איסור הגסה במקרה שבו הוצאתי תבשיל מהמקרר שיש בו רוב יבש ומיעוט רוטב, והנחתי אותו על הפלאטה, האם יהיה מותר לי להגיס בו אפילו אם זה עדיין לא הגיע לחום שהיס"ב ?
 • טוען...
 • טוען...
 • טוען...
חלק עליון