מהדורה חדשה של הספר מוציא אסירים בכושרות

#1
בד בבד עם קונטרס התשובה של הרה"ג שמעון ללוש שליט"א הוציא המכון לאור מהדורה מחודשת של הספר מוציא אסירים בכושרות להרה"ג יוסף רפאל סאסי שליט"א. העוסק גם הוא בענייני אבן העזר.

מצו"ב לעיונכם:
 

קבצים מצורפים

קישורים לאתר 'מורשת מרן'