• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

מהדורה חדשה של הספר מוציא אסירים בכושרות

#1
בד בבד עם קונטרס התשובה של הרה"ג שמעון ללוש שליט"א הוציא המכון לאור מהדורה מחודשת של הספר מוציא אסירים בכושרות להרה"ג יוסף רפאל סאסי שליט"א. העוסק גם הוא בענייני אבן העזר.

מצו"ב לעיונכם:
 

קבצים מצורפים

קישורים לאתר 'מורשת מרן'