• ניתן למסור שמות לתפלה בציונו של מרן בערב ראש השנה, במעבר לאתר מורשת מרן הראשי, ולחיצה על הבאנר. שנה טובה ומבורכת!

מזל טוב!

מורשת מרן

Administrator
חבר צוות
#3
מזל טוב לידידנו יו"ר המרכז למורשת מרן הרב דניאל אליהו אוזן לרגל הולדת בנו.

יהי רצון שתזכו לרוות ממנו נחת יהודית אמיתית בדרכו של מרן אבינו זצ"ל.
מזל טוב!
שיזכו לגדלו לתורה ולמצוות מתוך יראת שמיים, וירוו רוב נחת יהודי, ויזכו לראותו בבניין ביתו!
תודה!
בשמחות אצליכם בעהשי"ת.
חזקים וברוכים.
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'