• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

עזרה במציאת מקור - הוקשה נדה לזבה

קישורים לאתר 'מורשת מרן'