• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

קציר העומר

#1
ב"ה
אודות "בא השמש? אומרים לא הן. בא השמש? ..." לכאורה היה צריך לשאול "האם יצאו הכוכבים? ובפרט שיש כאן "שבע שבתות תמימות תהיינה". אכן האם אפשר לתרץ התירוץ שתירץ מרן אודות אנשי אורופּה, שאינם מוכרחים לחכות לצאת הכוכבים? על כל פנים דרוש הבהרה. האם אפשר לקבל הבהרה? וכמובן על יסוד כי אין "בא השמש" מובנו יצאו הכוכבים! (כדוגמת משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, "כדאמרי אינשי איערב שמשא ואדכי יומא).
 
#2
ב"ה
שלום וברכה.
פירוש "בא השמש" אין כוונתו שהשמש נראית אצלנו, אלא שהיא באה למקומה מתחת לארץ וסיימה כבר לשקוע, שזה נחשב שהגיע הלילה בודאי.
אולם "האם יצאו הכוכבים" אין זה מספיק, מפני שיציאת הכוכבים אינה אלא סימן ללילה, ומבואר בגמרא שהמדובר הוא לא בכוכבים גדולים שנראים אפילו ביום, ולא בקטנים שבתחילת הלילה עדיין אינם נראים, אלא בינוניים. ונמצא שאם היו שואלים אם יצאו הכוכבים, אינו מוכרח שזה כבר לילה, והיה צריך לפרט, וגם היה מקום לטעות.
ועוד, שלא תמיד היו במצב שהיה נוח לראות את מצב יציאת הכוכבים, אבל לגבי השמש לא צריך מצבים מיוחדים, פשוט מסתכלים מערבה ורואים האם עדיין השמש נראית או שכבר סיימה לבא למקומה מתחת לארץ.
בברכה רבה
 

קישורים לאתר 'מורשת מרן'