• ניתן לשלוח מאמרים בתורת מרן זיע"א עד לתאריך ו סיוון לפרסום בקובץ בית יוסף תשפ"א: office@moreshet-maran.com

פעילות אחרונה

 • נ
  ומה הדין בכיפור?
 • א
  שלום רב חזן שמידי פעם אחרי תפילות ארוכות, יועיל לו לרסס בגרונו תרסיס מסויים המיקל לצרידות וכדו'. האם מותר לעשות כן בשבת [כי ביו"ט בלאו...
 • כ
  זה בקובץ אדר תשע"ח כ"ה-כ"ו. יש באוצר החכמה. לי אין קובץ זה וגם גישה לאוצר החכמה רק 150 עמודים. זה בעמודים האחרונים.
 • כ
  אם תרצה עוד - העליתי כאן בעבר מאמר של ת"ח אחד בענין הנוסח הנכון 'האוהבי' דבריה או 'האוהבים' דבריה שמוכיח מכמעט כל הראשונים והגאונים...
 • shriraviv1000
  קשה מאוד לדעת להיכן התכוונת .כי הקובץ הנ"ל כבר לא מצוי, והפסיקו להדפיס אותו מזמן. אם אתה יכול להעלות לכאן צילום הנה מה טוב אם לא, אין...
 • כ
  אם תרצה עוד - עי' בילקוט יוסף החדש על שבת בהלכות צדקתך - שהביא מאמר של חכם אחד באור תורה שהביא ראיות ברורות מראשונים ואחרונים מפורשים...
 • כ
  עי' בקובץ משנת יוסף בחלק האחרון [או אחד האחרונים שיצא] במכתבים בסוף בענין שהחיינו ושבעת המינים מה קודם. הביא שם הרב הכותב ראיה ברורה...
 • shriraviv1000
  אני מחכה שכת"ר ישלח לכאן מקום אחד שכתבו תלמידי מרן ליישב דבריו בכח בכל מחיר גם כשאין הדברים נכונים. בכבוד!
 • כ
  הראשונה מקול הלשון. השניה איני יודע משום שנשלחה בג'מבו מייל. יתכן שהיא גם משם.
 • shriraviv1000
  נשמח אם כת"ר יעלה לכאן מקום אחד שכתבו תלמידי מרן זצ"ל יישב דבריו "בכח בכל מחיר גם כשאין הדברים נכונים". בכבוד!!!
 • shriraviv1000
  היכן ההקלטה?
 • shriraviv1000
  מהיכן ההקלטה של הגרב"צ?
 • ה
  שלום וברכה תמרים צהובים טריים הם פירות עונתיים שנמצאים בשווקים רק בתקופה זו, וגם שונים בטעמם מהתמרים החומים, לכן מברכים עליהם שהחיינו...
 • ה
  שלום וברכה לכתחילה יש לחוש לדברי המקובלים בתפילת הלחש שהחיצונים נאחזים בה כשנאמרת בקול, ולא לומר קטעים מתפילת הלחש בקול, אולם רשאי לומר...
 • א
  שלום רב, האם יש על מה לסמוך לומר כל הציבור, אחרי כל פעם שתוקעים בלחש, את הקטע 'היום הרת עולם' בנעימה בהרמת קול מעט, ולהמשיך בלחש. ואם...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'