• בעקבות השבתת הלימודים: חידון בהלכות פסח מתוך ספרי ילקוט יוסף בערוץ מרן: 079-916-5000

פעילות אחרונה

 • ח
  בבקשה, ראיתי כעת שיש בתחילת הלו קיר הסבר מתומצת, אקוה שיהיה לתועלת. בברכת פסח כשר ושמח
 • ח
  שוב בינותי שכוונת לוח אור החיים שיש לקחת רק חלק אחד מהעשרה בלי חומש, שזה יוצא בדיוק שעה וחומש אם מחלקים ל12... והכל בא על מקומו בשלום
 • נ
  נתנאל קנתן השיב לנושא מוריד הטל.
  יש אפשרות לומר מוריד הטל בזמן שהציבור אומר גם לתפילה ערב חג מנחה 2:15 ערבית ליל החג (עמידה) 7:35 שחרית (עמידה) 8:45 תיקון הטל 9:30...
 • מורשת מרן
  יישר כח. חזק ואמץ!
 • מורשת מרן
  בס"ד הלכות פסח התלוים בזמן – ע"פ פסקי מרן הגרע"י זצ"ל [נכתב ע"י בן חו"ל] ליל בדיקת חמץ איסור אכילה שינה ומלאכה: החל מחצי שעה קודם...
 • ח
  בס"ד הלכות פסח התלוים בזמן – ע"פ פסקי מרן הגרע"י זצ"ל [נכתב ע"י בן חו"ל] ליל בדיקת חמץ איסור אכילה שינה ומלאכה: החל מחצי שעה קודם...
 • ח
  מה שכתבתי לא מסתדר לי עם זמני הלוח לדוגמא, לדוגמא בט"ו ניסן יש ביום מהנץ עד השקיעה 772 דקות בערך, אם תחלק ל10 יצא לך 77 דקות בכל חלק...
 • ח
  כמובן שלשער סוף זמן ק"ש וכו' יש לחלק את היום למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה ל12 חלקים, השאלה היא איך להגיע לזמן עלות השחר לפי המג"א. ע"פ...
 • ה
  ב"ה החלוקה צריכה להיות ל-12 חלקים, ומתוכם, חלק אחד וחומש הן 72 דקות זמניות. יסוד מחלוקת המ"א והגר"א הוא בדיוק נקודה זו, איזה טווח של זמן...
 • ח
  חכם השיב לנושא מוריד הטל.
  לכאורה כן נכון שהרי כל הדין של הכרזה נאמר דוקא על מוריד הגשם, אבל ראיתי כמה פוסקים (הגר"א יוסף שליט"א ונכד מרן זצ"ל בהלכה יומית שלו)...
 • ח
  תודה רבה סייעת לי הרבה. אבל אני עדיין מסתפק הבנתי שהעלות השחר וצאת הכוכבים דר"ת - הם 72 דקות זמניות, בחישוב הדקות הזמניות מהנץ עד...
 • מורשת מרן
  ב"ה שלום וברכה, את החצובה והמבערים, יש לנקות יפה עם חומר נקיון מרוכז, כך שגם אם לא הכל יצא, לפחות הכל נפגם ע"י החומר. ואח"כ להניח בכיור...
 • ה
  ב"ה שלום וברכה, את החצובה והמבערים, יש לנקות יפה עם חומר נקיון מרוכז, כך שגם אם לא הכל יצא, לפחות הכל נפגם ע"י החומר. ואח"כ להניח בכיור...
 • א
  איך מכשירים את הגז בזמן שאין הגעלה
 • ה
  שלום וברכה ניתן לומר בפני שני עדים "הריני מודה בפניכם שכלי זה שייך לגוי ידוע לו (יאמר שמו)", ואח"כ יוכל להשתמש בו, מדין שלא מדעת שמותר...

קישורים לאתר 'מורשת מרן'