• ל"מרכז למורשת מרן" דרוש מפעיל לתכנית על מרן בתלמודי תורה, וכן מפעילה בבתי ספר לבנות. דרישות התפקיד: א. גישה לילדים חובה. ב. כושר רטורי. ג. פנוי/ה בשעות הבוקר לפחות בחלק מימות השבוע. יצירת קשר במייל: office@moreshet-maran.com
 • למרכז למורשת מרן דרושים נציגים לעמידה בעמדות התרמה בערב ר״ה וכיפור. פרטים במייל 7680626@gmail.com או במספר: 058-3247357

תוכן לאחרונה על ידי אשר מו

 1. א

  קיצור הלכות תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון.

  שלום לחברי האתר היקרים וברכות שמיים עליכם. שואלין ודורשין קודם החג, ויהי רצון שייהפך לששון ולשמחה וליום טוב, אשמח שהחברים היקרים יעברו בעיניהם על שכתבתי וממה שסיפקה ידי לעשות ולהוציא לאור עולם תחת קנקנתום עטי. ותעמידוני על טעותי ומשוגתי או על מה שלא מתוקן יפה. למען דעת וליראת ה׳. ולוואי שבעבור...
 2. א

  קיצור הלכות שבועות שחל במוצאי שבת- תשפ״ב

  תודה. הבנתי כעת את כוונתך. אכן לכתחילה- ישתדל לסיימה עד תחילת שעה עשירית. לביא, אף אתה כיוונת לשם שמיים- ותודה על הערותיך. חג שמח!!!
 3. א

  קיצור הלכות שבועות שחל במוצאי שבת- תשפ״ב

  בדידי הווא עובדא. אצלי בבית מחוברים שלושה שלושה אישה אל אחותה. ויש בזה מחלוקת הפוסקים- שיש שרצו לדמות זאת לגביעי אשל, שלדעת מרן הרב עובדיה (חזו״ע שבת ה׳ עמוד ע״ד) והגרש״ז אויירבעך- מותר לנתקם, ולדעת הרב אלישיב אסור ויש כאן משום מחתך. וכאן במציאות נראה שהם ממש מחוברים בשרשרת עם קיבקוב מדוייק...
 4. א

  קיצור הלכות שבועות שחל במוצאי שבת- תשפ״ב

  שלום. ראיתי את שניסית להוכיח הן מאתר ״ישיבה״ והן מאתר ״דין״. אך לא בהם תלויה ההוכחה אלא בשיטת החישוב. ואל תביאני הוכחה מאתרא דין או מכל אתר ואתר, אלא מזרועך שלך, והבא נימוקו בצידו. ואין לי לצערי אלא לחלוק עליך ולעמוד על דבריי. ואולי אנסה ״להסביר פנים״ מדוע כולם רשמו כך. ראה נא, רבותיי לימדוני...
 5. א

  קיצור הלכות שבועות שחל במוצאי שבת- תשפ״ב

  מקבל את דבריך. ותודה על התיקון. באתי מכוחו (בהמלצתו להכין קודם יו״ט) + חשבון שלי. ה-״מאחורי הקלעים״ שבהלכה זו- הבאתי גם צדדים נוספים שאף לרב יצחק יוסף בעייתים כגון- פתיחת חור השעם אם סתום בנקב, הפרדת השעם ע״י חיתוך במידה ומחובר אחד לשני (מגיעים בחבילה דבוקים אחד לשני- שלושה שלושה) ובתור הדרכה...
 6. א

  קיצור הלכות שבועות שחל במוצאי שבת- תשפ״ב

  וודאי שכדאי לנקות. ואי אפשר בדף קצר להיכנס לכל פינה. כך היא דרכה של תורה במקום אחד עשירה ובמקום אחד עניה. אולם, בעיניי הבעיה ההלכתית שאתה מציג פה- לא מצוייה ואף אם נאמר שכן- ללא נפקא מינה לגבי המאכל עצמו (שבתוך הכלי). גם יש להוסיף שאף אם יש שיירי מאכל בוודאי נשרפו מחום הפלאטה ונפגמו. בנוסף...
 7. א

  קיצור הלכות שבועות שחל במוצאי שבת- תשפ״ב

  שמעתי על הלוח, ואני לא מכיר ע״פ מי הם פוסקים ולפי מי הם מורים, ואיהך חישובי זמניהם ועיתיהם. הזמן שכתבתי תלוי במנחה קטנה וגם צירפתי צילום מלוח ״אור החיים״ המדוייק. אנוכי על משמרתי אעמודה.
 8. א

  קיצור הלכות שבועות שחל במוצאי שבת- תשפ״ב

  וודאי שמותר, אך לכתחילה- יש להכין קודם השבת. ועיין בהערות בילקו״י במקורות שציינת שפותח את היריעה על כך. כמו כן בהערה מס׳ 1 בדף שלי, ״ואם שכחה- תכין ביו״ט״. ודו״ק. ולכן כתבתי בלשון- ״יש מי שכתב״. כך מסתבר, וכך המציאות. אך בילקו״י שבועות וספירת העומר עמוד תקפ״ז בהערות לא הבין כמוך. ויתרה מכך...
 9. א

  קיצור הלכות שבועות שחל במוצאי שבת- תשפ״ב

  תודה. כתבתי בקיצור וע״פ כללי ההלכה. המקרים שהצגת רחוקים מאוד. גם כאשר הפלאטה מלוכלכת יש כאן דין גבי הסיר אך לא לגבי האוכל שבתוכו, וכולי האי ואולי. בנוסף אף אם היא נקייה ונשפך רוטב ישראל קדושים לא יחממו שניכר שיש כאן חשש לאיסור בשר וחלב…. אגב, ראה בספר ילקוט יוסף שכתב שהמיקל אף באופן כזה שמניח...
 10. א

  קיצור הלכות שבועות שחל במוצאי שבת- תשפ״ב

  אין מה לברר צדיק. מה שכתבת זה תחילת שעה תשיעית. וזה לדעת המשנ״ב והרמ״א. לעומת זאת בציטוטים שכתבתי מדובר על זמן מנחה קטנה או שעה עשירית (שזה חצי שעה אחרי). השעה שכתבתי מדוייקת ונכונה. אין לדעתי עוד מקום לדון בעניין זה, ומשום שמדובר בדבר מובן שגם ככה אין לו נפקא מינה הלכתית (שכן בוודאי שניתן...
 11. א

  קיצור הלכות שבועות שחל במוצאי שבת- תשפ״ב

  למה? תראה- זמן מנחה קטנה- 9.5 שעות. זמן מנחה קטנה בבאר שבע ע״פ לוח אור החיים- 16:47 כלומר סוף שעה תשיעית (תחילת שעה עשירית) הוא *אפילו יותר מאוחר מזמן זה*. מצורף גם צילום מהלוח.
 12. א

  קיצור הלכות שבועות שחל במוצאי שבת- תשפ״ב

  לא מאוחר. ושו״ר בילקו״י שבועות וספירת העומר החדש עמוד תקפ״ט, וכן בחזו״ע פסח עמוד רס״ד (ערב פסח שחל בשבת, ודוק מינה). ושפתיהם מיללו ברור- ״עד סוף שעה עשירית״. וכמו שכתבתי. ((ואולי מה שאתה היתכוונת הוא לדעת הביאור הלכה שזכורני שכותב שאפילו לפני שעה תשיעית)). מצרף את הצילום-
 13. א

  קיצור הלכות שבועות שחל במוצאי שבת- תשפ״ב

  תודה. השבתי לך בתגובה לעיל.
 14. א

  קיצור הלכות שבועות שחל במוצאי שבת- תשפ״ב

  תודה על התגובה. ואשיב לך ולנתנאל קנתן- ראו, נושא זה הינו סלע מחלוקת מרכזי, ונתון לדיון ויש בו הרבה מה לדון להלכה ולמעשה. ונזהרתי מאוד בלשוני בניסוח ההלכה בדף שלי, והמדייק בדבריי יימצא לזה פנים. ואכן, אני מכיר את התשובה הנ״ל של מרן הרב עובדיה, ואת מה שמטו משמיה לגבי פלאטה, ואיני חלילה בא לחלוק...
חלק עליון